DRAGON(1) Användarhandbok för Dragon vid DRAGON(1)

dragon - en videospelare med fokus på användarvänlighet

dragon [webbadress]

dragon-spelaren spelar upp ljud och video med olika format.


.PP --play-dvd

Spela dvd-video.


.RE

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig på help:/dragonplayer (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/dragonplayer).
kf5options(7)
qt5options(7)

Copyright (c) 2006 Max Howell

Copyright (c) 2007 Ian Monroe

Licens: GNU General Public Version 2 https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Praveen Arimbrathodiyil <pravi.a@gmail.com>

Manualsida för Dragon-spelare.
2016-06-29 KDE-program Program 16.04