FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Fetch book metadata from online sources. You must specify at least one of title, authors or ISBN.

Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Specify the name of a metadata download plugin to use. By default, all metadata plugins will be used. Can be specified multiple times for multiple plugins. All plugin names: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search
Bogforfattere
Angiv et filnavn. Omslaget, hvis tilgængeligt, vil blive gemt i filen. Uden denne indstilling, vil ingen omslag blive hentet.
Vis denne hjælpetekst og afslut
Identifiers such as ASIN/Goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0
Bog-ISBN
Gem metadata i OPF-formatet i stedet for i et læsbart tekstformat.
Tidsudløb i sekunder. Standard er 30
Bogtitel
Vis loggen i konsollen (standardfejl)
vis programmets version og afslut

Kovid Goyal

Kovid Goyal

juli 12, 2024 7.14.0