FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Извличане на метаданни за книги от онлайн източници. Трябва да посочите поне еднозаглавие, автори или ISBN.

Винаги, когато предавате аргументи на fetch-ebook-metadata, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Задайте името на плъгин за изтегляне на метаданни, който да се използва. По подразб. всички плъгини за метаданни ще се използват. Може да се зададе няколко пъти за няколко плъгини. Всички имена на плъгини: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search
Автор(и) на книга
Задайте име-файл. Корицата, ако е налична, ще бъде записана към него. Без тази опция, няма да бъде изтеглена корица.
Покажи това помощно съобщение и излез
Идентификатори като ASIN/Goodreads id и т.н. Може да се посочат няколко пъти за няколко идентификатора. Например: --identifier asin:B0082BAJA0
ISBN на книга
Изведете метаданните във формат OPF вместо човешки четим текст.
Таймаут в секунди. По подразб. е 30
Заглавие на книга
Отпечатване лог файла на конзолата (stderr)
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

юли 19, 2024 7.15.0