ARK(1) Gebruikershandboek van Ark ARK(1)

ark - KDE's archiveerprogramma

ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f suffix] [-p] [-t bestand] [-d] [-m] [-o map] [KDE Frameworks algemene opties] [Qt(TM) algemene opties]

Ark is een programma voor het beheren van verschillende gecomprimeerde bestandsformaten binnen KDE. Archieven kunnen worden bekeken, uitgepakt, aangemaakt en gewijzigd met Ark. Het programma kan verschillende formaten behandelen zoals tar, gzip, bzip2, zip, rar (wanneer de juiste bibliotheken of commandoregel programma's zijn geïnstalleerd).

Ark kan worden gebruikt ofwel als een alleenstaand GUI-programma of als een commandoregelprogramma om bepaalde specifieke taken uit te voeren.

Aangeroepen zonder de -b (--batch) of -c (--add) opties, wordt Ark gestart als een normaal GUI-programma.

Wanneer de -b (--batch) optie wordt gebruikt, kan Ark worden gebruikt om de inhoud van een of meer bestanden uit te pakken direct vanaf de commandoregel, zonder het starten van zijn GUI.

Wanneer de -c (--add) optie wordt gebruikt, zal Ark om bestanden vragen die zullen worden toegevoegd aan een nieuw of bestaand archief.

-d, --dialog

Een dialoog tonen om de opties voor een batch- of toevoeg-operatie te specificeren.

-m, --mimetypes

Maak een lijst met ondersteunde MIME-types.

-o, --destination map

Maak map de standaard uitpakmap. Als deze niet wordt gegeven dan wordt het huidige pad gebruikt.

-c, --add

De gebruiker vragen om een bestandsnaam voor het archief en daaraan bestanden toevoegen. Afsluiten wanneer voltooid.

-t, --add-to bestandsnaam

De gekozen bestanden toevoegen aan bestandsnaam. Archief aanmaken als het nog niet bestaat. Afsluiten wanneer voltooid.

-p, --changetofirstpath

De huidige map veranderen naar de eerste, en alle andere relatief hier aan toevoegen.

-f, --autofilename achtervoegsel

Automatisch een bestandsnaam kiezen, met het geselecteerde achtervoegsel (bijv. rar, tar.gz of andere ondersteunde types)..

-b, --batch

De batch-interface gebruiken in plaats van de gebruikelijke dialoog. Deze optie is impliciet wanneer meer dan één url-adres wordt gespecificeerd.

-e, --autodestination

Het doelargument zal worden ingesteld op het pad van het eerste gegeven bestand.

-a, --autosubfolder

De inhoud van het archief zal worden gelezen, en indien het meer dan één map bevat zal een submap met de naam van het archief worden gemaakt.

-O, --opendestination

Open de bestemmingsmap wanneer de extractie gereed is.

Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar van help:/ark (voer deze URL in in Konqueror of voer khelpcenterhelp:/ark uit).
kf6options(7)
qt6options(7)

ark--batcharchief.tar.bz2

Zal archief.tar.bz2 uitpakken in de huidige map zonder een GUI te tonen.

ark-b-darchief.tar.bz2archief2.zip

Zal eerst een extractie-opties-dialoog tonen en beide archief.tar.bz2 en archief2.zip uitpakken in de in de dialoog gekozen map.

ark--add-tomijn-archief.zipfoto1.jpgtekst.txt

Zal mijn-archief.zip aanmaken als het niet bestaat en daarna photo1.jpg en text.txt er aan toevoegen.

Ark wordt nu onderhouden door Elvis Angelaccio en Ragnar Thomsen.

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Initiële versie van Ark manpagina in 2005.

Raphael Kubo da Costa <rakuco@FreeBSD.org>

Bijwerken van Ark manpagina in 2009.

Ragnar Thomsen <rthomsen6@gmail.com>

Update of Ark manpagina in 2015 en 2016.
2018-08-08 KDE Applications 18.12