ARK(1) Manual d'usuari de l'Ark ARK(1)

ark - Eina d'arxivament pel KDE

ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f sufix] [-p] [-t fitxer] [-d] [-m] [-o directori] [Opcions genèriques dels Frameworks del KDE] [Opcions genèriques de les Qt(TM)]

L'Ark és un programa per a gestionar diversos formats de fitxer comprimits. Els arxius es poden visualitzar, extreure, crear i modificar amb l'Ark. El programa pot manejar diversos formats, com tar, gzip, bzip2, zip i rar (sempre que estiguin instal⋅lats els programes o biblioteques corresponents).

L'Ark es pot utilitzar com una IGU independent o com un programa de la línia d'ordres per a realitzar algunes tasques específiques.

Si es crida sense les opcions «-b (--batch)» o «-c (-add)», l'Ark s'inicia com un programa IGU normal.

Quan s'utilitza l'opció «-b (--batch)», Ark es pot utilitzar per extreure el contingut d'un o més fitxers directament des de la línia d'ordres, sense llançar la seva IGU.

Quan s'utilitza l'opció «-c (-add)», l'Ark demana pels fitxers que s'afegiran a un arxiu comprimit nou o ja existent.

-d, --dialog

Mostra un diàleg per especificar les opcions d'una operació per lots o d'afegir.

-m, --mimetypes

Llista els tipus MIME admesos.

-o, --destination directori

Especifica el directori d'extracció per omissió. De no indicar-lo s'utilitzarà el camí actual.

-c, --add

Demana a l'usuari pel nom de fitxer de l'arxiu i hi afegeix els fitxers especificats. Surt quan finalitza.

-t, --add-to nom_fitxer

Afegeix els fitxers especificats al nom_fitxer. Crea l'arxiu si no existeix. Surt quan finalitza.

-p, --changetofirstpath

Canvia el directori actual a la primera entrada i afegeix totes les altres entrades relatives a aquesta.

-f, --autofilename sufix

Selecciona automàticament un nom de fitxer, amb el sufix indicat (per exemple rar, tar.gz, zip o qualsevol altre tipus implementat).

-b, --batch

Utilitza la interfície per lots en lloc del diàleg habitual. Aquesta opció és implícita si s'indica més d'un URL.

-e, --autodestination

L'argument de destinació s'establirà com el camí del primer dels fitxers subministrats.

-a, --autosubfolder

Es llegirà el contingut de l'arxiu, i si es detecta que no és un arxiu d'una única carpeta, es crearà una subcarpeta amb el nom de l'arxiu.

-O, --opendestination

Obre la carpeta de destinació després de l'extracció.

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/ark (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenterhelp:/ark).
kf5options(7)
qt5options(7)

ark--batcharxiu.tar.bz2

Extraurà arxiu.tar.bz2 en el directori actual sense mostrar cap IGU.

ark-b-darxiu.tar.bz2arxiu_2.zip

Primer mostrarà un diàleg amb opcions d'extracció i després extraurà arxiu.tar.bz2 i arxiu_2.zip en el directori escollit en el diàleg.

ark--add-toarxiu.zipfoto_1.jpgtext.txt

Crearà arxiu.zip si no existeix i després se li afegiran foto_1.jpg i text.txt.

L'Ark actualment és mantinguda per Elvis Angelaccio i Ragnar Thomsen.

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Versió inicial el 2005 de la pàgina de manual de l'Ark.

Kubo da Costa, Raphael <rakuco@FreeBSD.org>

Actualitza el 2009 la pàgina de manual de l'Ark.

Thomsen, Ragnar <rthomsen6@gmail.com>

Actualitza el 2015 i 2016 la pàgina de manual de l'Ark.
8 dagost de 2018 Aplicacions del KDE 18.12