EXTEND_DMALLOC(1) [FIXME: manual] EXTEND_DMALLOC(1)

extend_dmalloc - Analiza os enderezos de retorno a partir do ficheiros de rexistro de dmalloc.

extend_dmalloc [rexistroDmallocbinario]

extend_dmalloc executará gdb(1) para extrair información acerca dos enderezos de retorno non ficheiro de rexistro de dmalloc(1). Examinará calquer liña ra= e tentará obter os números de liña correspondentes

O argumento binario debe sero o binario que xerase o rexistro rexistroDmalloc.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

Tal vez desexe dirixir a saída de extend_dmalloc a un ficheiro, xa que de outro xeito gdb parece perguntar por un retorno como se estivese no fin dunha páxina.

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]