E4DEFRAG(8) System Manager's Manual E4DEFRAG(8)

e4defrag - defragmentuje system plików ext4 w trybie online

e4defrag [ -c ] [ -v ] cel ...

Program e4defrag redukuje fragmentację plików korzystających z ekstentów. Pliki przetwarzane przez e4defrag powstają na systemie plików ext4 z opcją "-O extent" (zob. mke2fs(8)). Finalnie zyskują większą ciągłość bloków i zwiększoną szybkość odczytu.

Cel jest zwykłym plikiem, katalogiem lub urządzeniem zamontowanym jako system plików ext4. Jeśli cel jest katalogiem, e4defrag redukuje fragmentację wszystkich znajdujących się w nim plików. Jeśli natomiast cel jest urządzeniem, to e4defrag sprawdza jego punkt montowania i redukuje fragmentację wszystkich plików w danym punkcie montowania.

Sprawdza bieżącą fragmentację oraz fragmentację idealną i w oparciu o te dane oblicza wynik fragmentacji. W ten sposób można określić czy cel powinien zostać zdefragmentowany. Jeśli użyje się tej opcji razem z -v, to bieżąca fragmentacja oraz wskaźnik fragmentacji idealnej jest wypisywany dla każdego pliku.
Opcja wypisuje również średni rozmiar danych w jednym ekstencie. Można wówczas określić, czy plik ma idealne ekstenty czy też nie. Proszę zauważyć, że maksymalny rozmiar ekstentu w systemie plików ext4 wynosi 131 072 KB (jeśli rozmiar bloku wynosi 4 KB)
Przy podaniu tej opcji cel nigdy nie jest defragmentowany.
Wypisuje komunikaty o błędach oraz wskaźnik fragmentacji przed i po wykonaniu defragmentacji dla każdego pliku.

Program e4defrag nie obsługuje pliku wymiany, plików w katalogu lost+found ani plików alokowanych w blokach pośrednich. Gdy cel jest urządzeniem lub punktem montowania, e4defrag nie defragmentuje plików w punkcie montowania innego urządzenia.

Można bezpiecznie uruchomić e4defrag na pliku, który jest aktywnie używany przez inny program. Zawartość bloków pliku jest kopiowana podczas buforowania strony, dlatego może to spowodować spowolnienie zarówno e4defrag jak i danego programu, ze względu na narzut na pamięć systemową i przepustowość dysku.

Jeśli wolna przestrzeń systemu plików jest pofragmentowana lub gdy jest jej zbyt mało, e4defrag może nie być w stanie poprawić fragmentacji plików.

Użytkownicy nieuprzywilejowani mogą wykonać e4defrag na swoim pliku, lecz gdy poda się opcję -c wynik i tak nie jest wypisywany. Z tego powodu zaleca się aby program był uruchamiany przez roota.

Autorami są Akira Fujita <a-fujita@rs.jp.nec.com> i Takashi Sato <t-sato@yk.jp.nec.com>.

mke2fs(8), mount(8).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

maj 2009 e4defrag wersja 2.0