E2LABEL(8) System Manager's Manual E2LABEL(8)

e2label - zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

e2label urządzenie [ etykieta-woluminu ]

e2label wyświetla lub zmienia etykietę woluminu typu ext2, ext3 lub ext4 położonego na danym urządzeniu.

Jeśli brak jest opcjonalnego argumentu etykieta-woluminu, to e2label wyświetli po prostu bieżącą etykietę woluminu.

Jeśli podano argument etykieta-woluminu, to e2label ustawi etykietę na tę wartość. Etykiety woluminu typu ext2 mogą mieć co najwyżej 16 znaków. Jeżeli etykieta-woluminu jest dłuższa niż 16 znaków, to e2label obetnie ją i wypisze komunikat ostrzegawczy. W innych systemach plików obsługujących modyfikacje etykiety na żywo i które są zamontowane e2label również zadziała, ale nie będzie próbował przycinać etykiety-woluminu.

Można również ustawić etykietę woluminu przy pomocy opcji -L polecenia tune2fs(8).

e2label zostało napisane przez Theodore'a Ts'o (tytso@mit.edu).

e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

mke2fs(8), tune2fs(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.47.0