DVIPDF(1) Ghostscript DVIPDF(1)

dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips

dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ výstup.pdf ] ...

Tento skript vyvolá program dvips(1) s volbou -q a jeho výstup pošle přes rouru do programu gs(1) s následujícími parametry:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


a také s -sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

gs(1), dvips(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.01.2.

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

27 March 2023 10.01.2