DRAGON(1) Manual d'usuari del Dragon Pla DRAGON(1)

dragon - Un reproductor de vídeo que s'ha centrat en la usabilitat

dragon [URL]

El reproductor dragon reprodueix àudio i vídeo en diferents formats.


.PP --play-dvd

Reprodueix un DVD de vídeo.


.RE

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/dragonplayer (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenterhelp:/dragonplayer).
kf5options(7)
qt5options(7)

Copyright (c) 2006 Max Howell

Copyright (c) 2007 Ian Monroe

Llicència pública general de GNU versió 2 https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Arimbrathodiyil, Praveen <pravi.a@gmail.com>

Dragon Player man page.
29 de juny de 2016 Aplicacions KDE Aplicacions 16