div(3) Library Functions Manual div(3)

div, ldiv, lldiv, imaxdiv - calculează câtul și restul unei împărțiri de numere întregi

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
div_t div(int numărător, int numitor);
ldiv_t ldiv(long numărător, long numitor);
lldiv_t lldiv(long long numărător, long long numitor);
#include <inttypes.h>
imaxdiv_t imaxdiv(intmax_t numărător, intmax_t numitor);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

lldiv():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funcția div() calculează valoarea numărător/numitor și returnează câtul și restul într-o structură numită div_t care conține doi membri întregi (în ordine nespecificată) numiți quot (cât) și rem (rest). Câtul este rotunjit spre zero. Rezultatul satisface condiția cât*numitor+rest = numărător.

Funcțiile ldiv(), lldiv() și imaxdiv() fac același lucru, împărțind numere de tipul indicat și returnând rezultatul într-o structură cu numele indicat, în toate cazurile cu câmpurile cât și rest de același tip ca și argumentele funcției.

Structura div_t (etc.).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
div(), ldiv(), lldiv(), imaxdiv() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

lldiv() și imaxdiv() au fost adăugate în C99.

După


div_t q = div(-5, 3);

valorile q.quot (câtului) și q.rem (restului) sunt -1 și, respectiv, -2.

abs(3), remainder(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06