CVSREVERTLAST(1) [FIXME: manual] CVSREVERTLAST(1)

cvsrevertlast - Gå tillbaka en version för filer i CVS

cvsrevertlast [filnamn]

cvsrevertlast används för att gå tillbaka en version för alla filer på kommandoraden i CVS. Filerna arkiveras inte.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

cvsblame(1)

Ben Burton <>

Author.
2005-02-02 [FIXME: source]