CVSLASTCHANGE(1) [FIXME: manual] CVSLASTCHANGE(1)

cvslastchange - Mostra a última modificación dun ficheiro entregada ao CVS

cvslastchange [ficheiro]

cvslastchange mostra a última modificación a un ficheiro que fose entregada ao CVS. Emprega cvs diff e cvs log para facer isto.

cvslastchange traballa sobre calquer galla do CVS, non só sobre HEAD.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

cvslastlog(1) cvsrevertlast(1) cvs(1)

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
8 de marzo de 2003 [FIXME: source]