create_makefiles() create_makefiles()

НАЗВА

create_makefiles - Повторно створює всі файли Makefile у каталозі та його підкаталогах

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

create_makefiles [каталог]

ОПИС

Програма create_makefiles повторно створює всі файли Makefile у каталозі і (рекурсивно) у всіх його підкаталогах, за допомогою відповідних шаблонів Makefile.am.

Цей скрипт слід запускати з каталогу найвищого рівня (того, де міститься configure). За допомогою цього скрипту можна зекономити час, порівняно з повноцінним виконанням скрипту configure.

Якщо каталог початкових кодів відрізняється від каталогу збирання (див. змінні середовища, наведені нижче), припускатиметься, що всі файли Makefile.am і файли Makefile.in знаходяться у каталозі початкових кодів, а всі файли Makefile слід створити у каталозі збирання.

Цей інструмент є частиною набору засобів KDE для розробки програмного забезпечення.

СЕРЕДОВИЩЕ

Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання, слід встановити одну з наведених нижче змінних (але не дві одночасно). Якщо каталог збирання є простим підкаталогом каталогу кодів, слід використовувати простішу змінну — OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Вказує, що каталог збирання знаходиться у підкаталозі каталогу кодів. Наприклад, якщо каталогом кодів є kdesdk, а каталогом збирання — kdesdk/obj-i386-linux, змінній OBJ_SUBDIR слід встановити значення obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Вираз sed, який використовуватиметься для перетворення назви каталогу початкових кодів на назву каталогу збирання. Наприклад, якщо назва каталогу початкових кодів kdesdk/obj-i386-linux, тоді змінну OBJ_REPLACEMENT буде встановлено у значення s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

create_makefile(1) make(2)

АВТОРИ

Автором create_makefiles є David Faure <faure@kde.org>.

Автором цієї сторінки довідника є Ben Burton <bab@debian.org>, її було створено для системи Debian GNU/Linux (але цю сторінку можна використовувати і у інших дистрибутивах).