CPIO(1) GNU CPIO CPIO(1)

cpio - kopierer filer til og fra arkiver

cpio {-o|--create} [-0acvABLV] [-C BYTE] [-H FORMAT] [-M BESKED] [-O [[BRUGER@]VÆRT:]ARKIV] [-F [[BRUGER@]VÆRT:]ARKIV] [--file=[[BRUGER@]VÆRT:]ARKIV] [--format=FORMAT] [--message=BESKED] [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot] [--append] [--block-size=blokke] [--dereference] [--io-size=BYTE] [--quiet] [--force-local] [--rsh-command=KOMMANDO] < name-list [> arkiv]

cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C BYTES] [-E FILE] [-H FORMAT] [-M MESSAGE] [-R [USER][:.][GROUP]] [-I [[USER@]HOST:]ARCHIVE] [-F [[USER@]HOST:]ARCHIVE] [--file=[[USER@]HOST:]ARCHIVE] [--make-directories] [--nonmatching] [--preserve-modification-time] [--numeric-uid-gid] [--rename] [--list] [--swap-bytes] [--swap] [--dot] [--unconditional] [--verbose] [--block-size=BLOCKS] [--swap-halfwords] [--io-size=BYTES] [--pattern-file=FILE] [--format=FORMAT] [--owner=[USER][:.][GROUP]] [--no-preserve-owner] [--message=MESSAGE] [--force-local] [--no-absolute-filenames] [--sparse] [--only-verify-crc] [--to-stdout] [--quiet] [--rsh-command=COMMAND] [pattern...] [< archive]

cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R [BRUGER][:.][GRUPPE]] [--null] [--reset-access-time] [--make-directories] [--link] [--quiet] [--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose] [--dot] [--dereference] [--owner=[BRUGER][:.][GRUPPE]] [--no-preserve-owner] [--sparse] destination-directory < name-list

cpio {-?|--help|--usage|--version}

Denne manualside er en kort beskrivelse af GNU cpio. For en detaljeret diskussion, inklusive eksempler og anbefalinger vedrørende brugen, se venligst GNU Cpio Manual tilgængelig i formatet texinfo. Hvis info-læseren og cpio-dokumentationen er korrekt installeret på dit system vil kommandoen

info cpio

give dig adgang til den fulde manual.

Du kan også se manualen via info-tilstanden i emacs(1), eller finde den i forskellige formater på internettet

Hvis der er forskel mellem denne manualside og GNU Cpio Manual, så er den sidst nævnte den autoritative kilde.

GNU cpio kopierer filer mellem arkiver og mapper. Programmet understøtter de følgende arkivformater: ældre binær cpio, ældre flytbar cpio, SVR4 cpio med og uden kontrolsum, HP cpio og diverse tar-formater.

Operationstilstanden er krævet af et af de følgende tilvalg:

Copy-out. Læs en liste med filnavne fra standard-ind og opret på standard-ud (med mindre overskrevet af tilvalget --file) et arkiv indeholdende disse filer.
Copy-in. Læs arkivet fra standard-ind (eller fra filen angivet med tilvalget --file) og udtræk filer fra dette, eller (hvis tilvalget -t er angivet) vis dets indhold til standard-ud. Hvis et eller flere patterns er angivet, læs eller vis kun filer der matcher disse mønstre. Tilvalget -t indebærer kun -i.
Pass-through. Læs en list med filnavne fra standard-ind og kopier dem til den angivet mappe.
-?, --help
Vis en kort hjælpeoversigt og afslut.
Vis en kort brugsbesked og afslut.
Vis programversion og afslut.

Angiv I/O-blokstørrelsen til BLOCK-SIZE * 512 byte.
Angiv I/O-blokstørrelsen til 5120 byte.
Brug det ældre flytbare (ASCII) arkivformat. Det er det samme som -H odc.
Angiv I/O-blokstørrelsen til de givne NUMBER byte.
Ændr katalog til KAT.
Arkivfil er lokal, selv hvis dennes navn indeholder kolonner.
Brug givet arkiv FORMAT. Gyldige formater er (nummeret i parentes angiver maksimal størrelse for individuelt arkivmedlem):
Det forældede binære format. (2147483647 byte)
Det ældre (POSIX.1) flytbare format. (8589934591 byte)
The new (SVR4) portable format, which supports file systems having more than 65536 inodes. (4294967295 bytes)
Det nye (SVR4) flytbare format med en kontrol tilføjet.
Det ældre tar-format. (8589934591 byte)
POSIX.1 tar-formatet. Genkender også GNU tar-arkiver, der er lignende men ikke identisk. (8589934591 byte).
Det forældede binære format brugt af HPUX's cpio (der lagrer enhedsfiler anderledes).
Det flytbare format brugt af HPUX's cpio (der lagrer enhedsfiler anderledes).
I tilstandene copy-in og copy-pass, angiv ejerskab for alle filer oprettet til den angivne BRUGER og/eller GRUPPE. I tilstanden copy-out, lagr den angivne ejerinformation i arkivet.

BRUGER og GRUPPE slås først op i systemets bruger- og gruppedatabaser. Hvis ikke fundet, så kontrollerer cpio om de kun består af decimale tal, og hvis det er tilfældet, behandler dem som numriske UID og GID, respektivt.

For at undgå opslaget og sikre sig at argumenterne opfattes som numeriske værdier, så sæt et præfiks på dem med et plus-tegn, f.eks.: -R +0:+0.

Udskriv ikke antallet af blokke kopieret i slutningen af kørslen.
Brug ekstern KOMMANDO i stedet for rsh.
Vis på uddybende vis de behandlede filer.
Udskriv et "." for hver fil, der behandles.
Controls what warnings are displayed. The FLAG is one of none, to disable all warnings, all to enable them, truncate, to enable warnings about field truncation, and no-truncate, to disable them.

Tilvalget -W kan gives flere gange.

Ændringsflag, der gælder i kopier ind- og kopier ud-tilstand

Brug denne ARKIVFIL i stedet for standard-ind (i tilstanden copy-in) eller standard-ud (i tilstanden copy-out). Valgfrit kan BRUGER og VÆRT angive brugeren og værtsnavne i tilfælde af et eksternt arkiv.
Udskriv STRENG når slutningen af et arkiv i sikkerhedskopimediet nås.

Ændringsflag, der kun gælder i kopier ind-tilstand

Ombyt både halvord af ord og byte af halvord i dataene. Svarer til -sS.
Kopier kun filer, der ikke matcher nogen af de givne mønstre.
Vis numerisk UID og GID i den uddybende indholdsfortegnelse.
Omdøb filer interaktivt.
Ombyt byte i hvert halvord i filerne.
Ombyt halvordene i hvert ord (4 byte) i filerne.
Udpak filer til standard-ud.
Læs yderligere mønstre, der angiver filnavne til udpakning eller listevisning, fra FIL.
Bekræft kun CRC'erne i hver fil i arkivet ved læsning af et CRC-formatarkiv, frem for faktisk at pakke filerne ud.

Ændringsflag, der kun gælder for kopier ud-tilstand

Føj til slutningen af et eksisterende arkiv.
Create reproducible archives. This is equivalent to --ignore-devno --ignore-dirnlink --renumber-inodes.
Gem 0 i enhedens nummerfelt for hvert arkivmedlem, i stedet for det faktiske enhedsnummer.
Store 2 in the nlink field of each directory archive member, instead of the actual number of links.
Brug ARKIVNAVN i stedet for standardud. Valgfrit kan BRUGER og VÆRT angive bruger- og værtsnavne i tilfældet med et eksternt arkiv.

The output archive name can be specified either using this option, or using -F (--file), but not both.

Ændring af numre for iknuder (inodes) når de lagres i arkivet.

Ændringsflag, der kun gælder for kopier gennem-tilstand

Lænk filer når det er muligt i stedet for at kopiere dem.

Ændringsflag, der gælder i kopier ind- og kopier ud-tilstand

Fjern ikke præfikskomponenter for filsystem fra filnavnene. Dette er standard.
Opret alle filer relativt til det nuværende arbejdskatalog.

Ændringsflag, der gælder i kopier ud- og kopier gennem-tilstand

-0, --null
Filnavne i listen adskilles af null-tegn frem for linjeskiftstegn.
Nulstil tilgangstider for filer efter de læses.
Brug ARKIVNAVN i stedet for standard-ind. Valgfrit kan BRUGER OG VÆRT angive bruger- og værtsnavne i tilfælde af et eksternt arkiv.

The input archive name can be specified either using this option, or using -F (--file), but not both.

Fjern reference fra symbolske henvisninger (kopier filerne de peger på i stedet for kopiering af henvisningerne).

Ændringsflag, der gælder i kopier ind- og kopier gennem-tilstand

Crea directorios iniciales donde se necesiten.
Behold forrige filredigeringstidspunkt, når der oprettes filer.
Ændr ikke ejerskab af filerne.
Skriv filer med store blokke af nuller som hullede filer.
Erstat alle filer ubetinget.

GNU cpio afsluttes med kode 0, hvis programmet med succes kunne færdiggøre den anmodte operation. Ved fejl afsluttes med kode 2.

tar(1), rmt(8), mt(1).

Rapporter programfejl til <bug-cpio@gnu.org>. Oversættelsesfejl rapporteres til <dansk@dansk-gruppen.dk>.

Copyright © 2014--2023 Free Software Foundation, Inc.
Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere http://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 29, 2023 CPIO