GROUPS(1) General Commands Manual GROUPS(1)

groups - vypíše skupiny, jichž je uživatel členem

groups [uživatel...]

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu groups. Příkaz groups vypíše jména všech skupin, v nichž je zadaný uživatel nebo aktuální proces, pokud uživatel není zadán, členem. Pokud jsou zadána jména uživatelů, potom bude jméno každého z uživatelů vypsáno před seznam skupin, jichž je členem.

Seznam skupin je ekvivalentní s výstupem příkazu `id -Gn'.

Když je GNU příkaz groups vyvolán právě s jedním parametrem, jsou rozpoznávány následující volby:

Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
GNU Shell Utilities FSF