GROUPMOD(8) System Management Commands GROUPMOD(8)

groupmod - upraví skupinu

groupmod [-g gid [-o ]] [-n nové_jméno_skupiny] skupina

Příkaz groupmod upravuje soubory se systémovými účty tak, aby odpovídaly změnám zadaným na příkazové řádce.

Příkaz groupmod akceptuje následující volby:

Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (s výjimkou volby -o. Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty. U souborů, které měly skupinu nastavenu na staré GID, ji musíte přenastavit na nové GID ručně.
Jméno skupiny se změní ze skupina na nové_jméno_skupiny.

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech

Příkaz groupmod může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
3
chybný argument parametru
4
zadaná skupina neexistuje
6
zadaná skupina neexistuje
9
skupina je již používána
10
nelze aktualizovat soubor group

chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupdel(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

11/05/2005 System Management Commands