GPASSWD(1) User Commands GPASSWD(1)

gpasswd - spravuje soubor /etc/group

gpasswd skupina

gpasswd -a uživatel skupina

gpasswd -d uživatel skupina

gpasswd -R skupina

gpasswd -r skupina

gpasswd [-A uživatel,...] [-M uživatel,...] skupina

gpasswd se používá pro správu souboru /etc/group (a pokud je zkompilován s podporou SHADOWGRP, tak i /etc/gshadow). Každá skupina může mít správce, členy a heslo. Systémový správce může volbou -A definovat správce skupiny, volbou -M členy skupiny a má všechna práva skupinových správců a členů.

Skupinová hesla jsou samozřejmě bezpečnostním problémem, jelikož je heslo sdíleno více uživateli. Skupiny jsou nicméně užitečným nástrojem pro spolupráci mezi různými uživateli.

Správce skupiny může přidávat resp. mazat uživatele pomocí -a resp. -d. Správcové mohou odstranit skupinové heslo pomocí přepínače -r. Pokud není heslo nastaveno, mohou použít příkaz newgrp pro zapojení do skupiny pouze členové skupiny. Volba -R zakáže přístup do skupiny skrze příkaz newgrp (členové skupiny se do ní budou moci stále přepnout).

Pokud je gpasswd spušten správcem skupiny a jediným parametrem je jméno skupiny, zeptá se na skupinové heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou členové používat newgrp(1) stále bez hesla, nečlenové musí heslo zadat.

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech

newgrp(1), gshadow(5), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8), group(5).

11/05/2005 User Commands