FAILLOG(8) System Management Commands FAILLOG(8)

faillog - zobrazí záznamy faillogu nebo nastaví limity na chybná přihlášení

faillog [volby]

faillog formátuje obsah souboru /var/log/faillog, ve kterém se zaznamenávají neúspěšné pokusy o přihlášení. Také jej můžete použít pro správu počitadel neúspěšných přihlášení a pro nastavení limitů. Spuštení programu faillog bez argumentů vypíše záznamy o neúspěšném přihlášení těch uživatelů, u kterých je zaznamenáno alespoň jedno chybné přihlášení.

Příkaz faillog akceptuje následující volby:

Zobrazí záznamy faillogu všech uživatelů.
Zobrazí nápovědu a skončí.
Po neúspěšném přihlášení zamkne účet na SEK sekund.
Nastaví maximální počet chybných přihlášení na MAX. Poté se účet zablokuje. Hodnotou 0 tento limit zrušíte. Pro uživatele root by hodnota MAX měla být vždy 0, abyste předešli útokům typu odepření služby.
Vynuluje počitadla chybných přihlášení všech uživatelů. Při použití s parametrem -u ÚČET vynuluje počitadlo pouze pro daný účet. Tato operace vyžaduje práva zápisu k souboru /var/log/faillog.
Zobrazí záznamy faillogu novější než DNŮ. Volba -t má vyšší prioritu než -u.
Zobrazí záznamy faillogu (resp. s volbami -l, -m nebo -r upraví počitadla nebo limity chybných přihlášení) pouze pro uživatele ÚČET.

faillog vypíše pouze uživatele, bez úspěšného přihlášení od poslední chyby. Chcete-li vypsat i uživatele, kteří se od poslední chyby úspěšně přihlásili, musíte si je explicitně vyžádat volbou -u nebo -a.

/var/log/faillog
soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

login(1), faillog(5).

11/05/2005 System Management Commands