FAILLOG(5) FAILLOG(5)

faillog - Soubor pro zaznamenávání chybných pokusů o přihlášení

/var/log/faillog uchovává pro každý účet počet chybných přihlášení a jejich limity. Záznamy v souboru mají pevnou délku a jsou indexovány číselným UID. Každý záznam obsahuje počet chybných pokusů o přihlášení od posledního úspěšného přihlášení, maximální počet chybných pokusů o přihlášení před zablokováním účtu, linku, na které byl zaznamenán poslední chybný pokus o přihlášení, a datum, kdy byl zaznamenán poslední chybný pokus o přihlášení.

Struktura souboru vypadá následovně:

struct	faillog {
	short   fail_cnt;
	short   fail_max;
	char    fail_line[12];
	time_t  fail_time;
};

/var/log/faillog
soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

faillog(8)

11/05/2005