PSTREE(1) Корисничке наредбе PSTREE(1)

НАЗИВ

pstree – приказује стабло процеса

УВОД

pstree [-a, --arguments] [-c, --compact-not] [-C, --color атрб] [-g, --show-pgids] [-h, --highlight-all, -H pid, --highlight-pid пид] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sort ns] [-p, --show-pids] [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-t, --thread-names] [-T, --hide-threads] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context] [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [пид, корисник]
pstree -V, --version

ОПИС

pstree приказује радне процесе као стабло. Стабло је укорењено или на пиб или init ако је пиб изостављен. Ако је наведено име корисника, сва стабла процеса са кореном у процесима које поседује тај корисник биће приказана.

pstree видљиво стапа истоветне гране стављајући их у средње заграде и додајући им префикс укупности понављања, нпр.

  init-+-getty
     |-getty
     |-getty
     `-getty
постаје
  init---4*[getty]

Нити порода процеса се налазе под родитељским процесом и приказују се са називом процеса у великим заградама, нпр.

  icecast2---13*[{icecast2}]

Ако је pstree позван као pstree.x11, тада ће на крају реда затражити од корисника да притисне „Унеси“ и неће дати резултат док се то не догоди. Ово је корисно када је pstree покренут у х-терминалу.

Одређени параметри језгра или качења, као што је опција hidepid за „procfs“, сакриће информације о неким процесима. У тим ситуацијама pstree ће покушати да изгради стабло без ових информација, приказујући називе процеса као знаке упитника.

ОПЦИЈЕ

Приказује аргументе линије наредби. Ако се линија наредби процеса замени, тај процес је приказан у заградама. -a изричито онемогућава сабијање за процесе, али не и нити.
Користи АСКРИ знакове за исцртавање стабла.
Онемогућава збијање истоветних подстабала. По основи, подстабла се сабијају кад год је то могуће.
Боји назив процеса датим атрибутом. Тренутно pstree прихвата само вредност age која обојава према старости процеса. Процеси новији од 60 секунди су зелени, новији од једног сата су жути, а преостали су црвени.
Приказује ПГИД-ое. ИД-ови група процеса су приказани као децимални бројеви у заградама након сваког назива процеса. Ако су приказани и ПИД-ови и ПГИД-ови, тада се прво приказују ПИД-ови.
Користи знакове исцртавања „VT100“ линије.
Истиче тренутни процес и његове претходнике. Ово није опција ако терминал не подржава истицање или ако ни тренутни процес ни било који од његових претходника нису у приказаном подстаблу.
Као -h, али уместо тога истиче наведени процес. Супротно од -h, pstree не успева када се корсити -H када истицање није доступно.
Приказује дуге редове. По основи, редови се скраћују или на променљиву окружења КОЛОНЕ или на ширину приказа. Ако ниједна од ових метода не функционише, користе се 132 колоне по основи.
Ређа процесе са истим почетним према ПИБ-у уместо према називу. (Бројевно ређање.)
Приказује појединачна стабла за сваки називни прозор наведене врсте: ipc, mnt, net, pid, time, user, uts. Обични корисници немају приступ информацијама процеса других корисника, тако да ће излаз бити ограничен.
Приказује ПИБ-ове. ПИБ-ови се приказују као децимални бројеви у заградама након сваког назива процеса. -p изричито онемогућава збијање.
Показује полазне процесе наведеног процеса.
Приказује прелазе просторних назива. Коа -N, излаз је ограничен када радите као обичан корисник.
Приказује пуне називе за нити када су доступни.
Скрива нити и приказује само процесе.
Приказује прелазе уиб-а. Гад год се уиб процеса разликује од уиб-а свог родитеља, тада се нови уиб приказује у заградама након назива процеса.
Користи УТФ-8 (Јуникод) знакове исцртавања. Под Линуксом 1.1-54 и новијим, УТФ-8 режиму се приступа на конзоли опцијом echo -e ' 33%8' и напушта са echo -e ' 33%@'.
Приказује информације о издању.
Приказује текуће атрибуте безбедности процеса. За СЕЛинукс системе ово ће бити безбедносни контекст.

ДАТОТЕКЕ

/proc
место „proc“ система датотека

ГРЕШКЕ

Неки скупови знакова могу бити несагласни са „VT100“ знаковима.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

ps(1), top(1), proc(5).

21.06.2021. psmisc