PSTREE(1) Naredbe korisnika PSTREE(1)

pstree - prikaže stablo procesa

pstree [-a, --arguments] [-c, --compact-not] [-C, --color attr] [-g, --show-pgids] [-h, --highlight-all, -H pid, --highlight-pid pid] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sort ns] [-p, --show-pids] [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-t, --thread-names] [-T, --hide-threads] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context] [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [pid, user]
pstree -V, --version

pstree prikaže pokrenute procese kao stablo. Stablo je ukorijenjeno na pid ili init ako je pid izostavljen. Ako je navedeno korisničko ime, prikaže sva stabla procesa ukorijenjena u procesima u vlasništvu tog korisnika.

pstree vizualno spaja identične grane stavljajući ih u uglate zagrade i dodajući im prefiks s brojem ponavljanja, na pr.

  init-+-getty
     |-getty
     |-getty
     `-getty
postaje
  init---4*[getty]

Dretve potomka procesa nalaze se ispod roditeljskog procesa i prikazuju se s imenom procesa u vitičastim zagradama, na pr.

  icecast2---13*[{icecast2}]

Ako je pstree pozvan kao pstree.x11, tada će na kraju retka zatražiti od korisnika da pritisne Enter i neće se vratiti dok se to ne napravi. Ovo je korisno kada se pstree izvšava u xterminalu.

Određeni parametri kernela ili montiranja, poput opcije hidepid za procfs, sakrit će informacije za neke procese. U tim će situacijama pstree pokušati izgraditi stablo bez ovih informacija, pokazujući imena procesa kao upitnike.

Pokaže argumente naredbenog retka. Ako se naredbeni redak procesa isprazni, taj je proces prikazan u zagradama. -a implicitno onemogućuje sažimanje za procese, ali ne i dretvi.
Koristi ASCII znakove za crtanje stabla.
Onemogući sažimanje identičnih podstabala. Zadano, podstabla se sažimaju kad god je to moguće.
Oboji ime postupka prema zadanom atributu. Trenutno pstree prihvaća samo age koji oboji ovisno o dobi procesa. Procesi noviji od 60 sekundi su zeleni, noviji od jednog sata su žuti, a preostali su crveni.
Prikaže PGID-ove. ID-ovi grupa procesa pokazani su u decimalnim brojevima u zagradama nakon imena svakog procesa. Ako su pokazani i PID-ovi i PGID-ovi, onda se prvo pokazuju PID-ovi.
Koristi znakove za crtanje po VT100.
Istakne trenutni proces i njegove pretke. Ovo nije dopušteno ako terminal ne podržava isticanje ili ako se u podstablu ne pokazuje niti trenutni postupak niti bilo koji od njegovih predaka.
Poput -h, ali umjesto toga istakne navedeni postupak. Za razliku od -h, pstree ne uspijeva kada se koristi -H ako nije isticanje dostupno.
Prikaže duge redove. Zadano, redci su skraćeni ili na varijablu okoline COLUMNS ili na širinu zaslona. Ako niti jedna od ovih metoda ne radi, koristi se zadano, 132 stupca.
Razvrsta procese s istim roditeljem po PID-u umjesto po imenu. (Numeričko sortiranje.)
Prikaže pojedinačna stabla za svaki imenski prostor specificiranog tipa. Dostupn su ove vrste: ipc, mnt, net, pid, time, user, uts. Obični korisnici nemaju pristup informacijama o procesima drugih korisnika, pa će izlaz biti ograničen.
Pokaže PID-ove. PID-ovi su prikazani kao decimalni brojevi u zagradama nakon imena svakog procesa. -p implicitno onemogućuje sažimanje.
Prikaže roditeljske procese navedenog procesa.
Prikaže prijelaze imenskih prostora. Poput -N, ali izlaz je ograničen kad se to izvršava obični korisnik.
Ako su dostupna, pokaže puna imena dretvi.
Sakrije dretve i pokaže samo procese.
Prikaže UID prijelaze. Kad god se UID procesa razlikuje od UID-a njegovog roditelja, novi se UID prikaže u zagradama nakon imena procesa.
Koristi UTF-8 (Unicode) znakove za linije za crtanje. Pod Linuxom 1.1-54 i novijim, UTF-8 način rada se unosi na konzolu s echo -e ' 33%8', a napušta se s echo -e ' 33%@'.
Pokaže informacije o inačici.
Pokaže trenutne sigurnosne atribute procesa. Za SELinux sustave to će biti sigurnosni kontekst.

/proc
lokacija proc datotečnog sustava

Neki skupovi znakova mogu biti nekompatibilni s VT100 znakovima.

ps(1), top(1), proc(5).

2021-06-21 psmisc