PEEKFD(1) Корисничке наредбе PEEKFD(1)

НАЗИВ

peekfd – вири у описнике датотека радних процеса

УВОД

peekfd [-8,--eight-bit-clean] [-n,--no-headers] [-c,--follow] [-d,--duplicates-removed] [-V,--version] [-h,--help] пид [од] [од] ...

ОПИС

peekfd се каћи за радни процес и пресреће сва читања и писања у описнике датотека. Можете одредити жељене бројеве описника датотека или их све избацити.

ОПЦИЈЕ

-8
Не обавља постобраду на бајтовима који се читају или записују.
Не приказује заглавља која означавају извор избачених бајтова.
Такође избацује активност захтеваног описника датотеке у било ком изрођеном процесу који је створен.
Уклања удвостручена читања/записивања из излаза. Ако гледате у конзолу са ехом, можда ћете желети ово.
Приказује ниску издања.
Приказује поруку помоћи.

ДАТОТЕКЕ

/proc/*/fd

Не користи се али је корисно кориснику да погледа да добави добре бројеве описника датотека.

ОКРУЖЕЊЕ

Ништа.

ДИЈАГНОСТИКА

Следећа дијагностика се може појавити на стандардној грешки:

Грешка прикачињања на пиб <PID>
Непозната грешка која се догодила приликом покушаја прикачињања процесу, морате бити администратор.

ГРЕШКЕ

Вероватно много. Немојте се изненадити ако процес који надгледате оконча.

АУТОР

Трент Вадингтон

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

ttysnoop(8)

01.12.2021. psmisc