KILL(1) Команди користувача KILL(1)

НАЗВА

kill — надсилання сигналу процесу

КОРОТКИЙ ОПИС

kill [параметри] <pid> [...]

ОПИС

Типовим сигналом для kill є TERM. Для отримання списку доступних сигналів скористайтеся параметром -l або -L. Зокрема, корисними сигналами є HUP, INT, KILL, STOP, CONT та 0. Сигнали можна вказати у три способи: -9, -SIGKILL або -KILL. Для вибору цілих груп процесів можна використовувати від’ємні значення PID; див. стовпчик PGID у виведенні команди ps. PID для -1 є особливим; він позначає усі процеси, окрім самого процесу kill та процесу init.

ПАРАМЕТРИ

<pid> [...]
Надіслати сигнал усіх <pid> зі списку.
-<signal>
Вказати сигнал, який слід надіслати. Сигнал може бути вказано за допомогою назви сигналу або його номера. Поведінку сигналів описано на сторінці підручника signal(7).
Скористайтеся kill(2) замість sigqueue(3), і аргумент значення, який використовується для задання цілого значення, буде надіслано разом із сигналом. Якщо у процесі, який його отримає, встановлено обробки сигналу, який використовує прапорець SA_SIGINFO sigaction(2), процес зможе отримати ці дані за допомогою поля si_value структури siginfo_t.
Вивести список сигналів. У цього параметра є необов’язковий аргумент, за допомогою якого можна перетворювати номер сигналу на назву і навпаки.
Вивести список назв сигналів у форматі таблиці.

ЗАУВАЖЕННЯ

У вашій оболонці (інтерпретаторі командного рядка) може бути вбудована команда kill. Щоб позбутися конфлікту команд, вам слід запускати описану тут команду як /bin/kill.

ПРИКЛАДИ

Завершити робот усіх процесів, роботу яких можна завершити.
Знайти відповідну назву для сигналу з номером 11.
Вивести список варіантів сигналів у форматі таблиці.
Надіслати усім цим процесам типовий сигнал, SIGTERM.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), sigqueue(3), skill(1)

СТАНДАРТИ

Під час створення програми виконано відповідні стандарти. Параметр -L є специфічним, його призначено лише для Linux.

АВТОР

Kill створено Albert Cahalan у 1999 році для заміни відповідної програми з bsdutils, яка не була сумісною зі стандартами. Програма зі складу util-linux також може працювати належним чином.

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps@freelists.org

16 січня 2023 року procps-ng