FREE(1) Användarkommandon FREE(1)

free — Visa mängden fritt och använt minne i systemet

free [flaggor]

free visar den totala mängden fritt och använt fysiskt minne och växlingsminne i systemet, liksom buffertarna och cacharna som används av kärnan. Informationen samlas in genom att tolka /proc/meminfo. De visade kolumnerna är:

Totalt användbart minne (MemTotal och SwapTotal i /proc/meminfo). Detta inkluderar det fysiska minnet och växlingsminnet mines några få reserverade bitar och kärnans binärkod.
Använt eller otillgängligt minne (beräknat som totalt - tillgängligt)
Oanvänt minne (MemFree och SwapFree i /proc/meminfo)
Minne använt (huvudsakligen) av tmpfs (Shmem i /proc/meminfo)
Minne använt av kärnans buffertar (Buffers i /proc/meminfo)
Minne använt av sidcachen och skivor (Cached och SReclaimable i /proc/meminfo)
Summan av buffertar och cache
Uppskattning av hur mycket minne som är tillgängligt för att starta nya program, utan att börja växla. Till skillnad mot data som tillhandahålls av fälten cache eller fritt tar detta fält hänsyn till sidcachen och även att inte alla återvinningsbara minnesskivor kommer återvinnas på grund av saker som används (MemAvailable i /proc/meminfo, tillgängligt i kärnan 3.14, emulerat i kärnor 2.6.27+, annars samma som fritt)

Visa mängden minne i byte.
Visa mängden minne i kibibyte. Detta är standardvärdet.
Visa mängden minne i mebibyte.
Visa mängden minne i gibibyte.
Visa mängden minne i tebibyte.
Visa mängden minne i pebibyte.
Visa mängden minne i kilobyte. Implicerar --si.
Visa mängden minne i megabyte. Implicerar --si.
Visa mängden minne i gigabyte. Implicerar --si.
Visa mängden minne i terabyte. Implicerar --si.
Visa mängden minne i petabyte. Implicerar --si.
Visa alla utmatningsfält automatiskt skalade till den kortaste enheten med tre siffror och visa enheterna i utskriften. Följande enheter används.
  B = byte
  Ki = kibibyte
  Mi = mebibyte
  Gi = gibibyte
  Ti = tebibyte
  Pi = pebibyte

Om en enhet saknas, och du har exbibyte med RAM eller växlingsutrymme är talet i tebibyte och kolumnerna är inte nödvändigtvis justerade med rubriken.

Byt till brett läge. Det breda läget skapar rader som är längre än 80 tecken. I detta läge rapporteras buffertar och cache i två separata kolumner.
Visa resultatet antal gånger. Kräver flaggan -s.
Visa detaljerad statistik över lägsta och högsta minne.
Visa utdata på en enda rad, används ofta med flagga -s för att upprepat visa minnesstatistik.
Visa kontinuerligt resultatet fördröjt fördröjning isär. Du kan faktiskt ange godtyckligt flyttal som fördröjning med antingen . eller , som decimaltecken. usleep(3) används för fördröjningstider med upplösning i mikrosekunder.
Använd kilo, mega, giga etc. (potenser av 1000) istället för kibi, mebi, gibi (potenser av 1024).
Visa en rad som visar kolumnernas summor.
Visa en rad som visar minnestilldelningsgränsen och mängden tilldelat/otilldelat minne. Kolumnen totalt på denna rad kommer visa minnestilldelningsgränsen. Raden är relevan om övertilldelning av minne är avaktiverat.
Skriv ut hjälp.
Visa versionsinformation.

/proc/meminfo
minnesinformation

Värdet på kolumnen delat är inte tillgängligt från kärnan före 2.6.32 och visas som noll.

tp-sv@listor.tp-sv.se
procps@freelists.org

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

2023-05-02 procps-ng