MANPATH(5) /etc/man_db.conf MANPATH(5)

НАЗИВ

манпутања - запис датотеке /etc/man_db.conf

ОПИС

Датотека подешавања ман путање се користи помагалима странице упутства за приступање корисничким ман путањама у време покретања, да укаже које хијерархије страница упутства (ман путање) треба да се сматрају за хијерархије система и да им додели директоријуме који ће бити коришћени за складиштење кат датотека.

Ако је променљива окружења $MANPATH већ постављена, податак садржан унутар /etc/man_db.conf је неће преписати.

ПУТАЊА ПРЕТРАГЕ

По основи, „man-db“ испитује корисникову $PATH. За сваки елемент_путање пронађен, додаје manpath_element у путању претраге.

Ако не постоји ред MANPATH_MAP у датотеци подешавања за дати елемент_путање, тада додаје све „path_element/../man“, „path_element/man“, „path_element/../share/man“, и „path_element/share/man“ који постоје као директоријуми у путању претраге.

Тада додаје сваки MANDATORY_MANPATH унос из датотеке подешавања у путању претраге.

Коначно, ако се користи опција --systems или је постављена променљива окружења $SYSTEM, тада то треба да се састоји од низа назива оперативног система одвојених зарезима или двотачкама. Ово делује као шаблон, проширујући путању претраге још једном како би омогућио приступ страницама упутстава других оперативних система: за сваки назив система, „man-db“ тражи тај назив као садржани директоријум сваког уноса у путањи претраге и додаје га крајњој путањи претраге ако постоји. Системски назив „man“ умеће нормалну путању претраге без поддиректоријума. На пример, ако би путања претраге иначе била /usr/share/man:/usr/local/man, а $SYSTEM је постављен на newOS:man, тада ће крајња путања претраге бити /usr/share/man/newOS:/usr/share/man:/usr/local/man/newOS:/usr/local/man.

Променљива окружења $MANPATH преписује основне путање претраге странице упутства „man-db“-а. Већина корисника неће морати да је постави. Њена синтакса је слична променљивој окружења $PATH: састоји се од низа назива директоријума раздвојених двотачком. Преписује основну путању претраге описану изнад.

Ако вредност $MANPATH почиње двотачком, тада се основна путања претраге додаје на њен почетак. Ако се вредност $MANPATH завршава двотачком, тада се основна путања претраге додаје на њен крај. Ако вредност $MANPATH садржи две двотачке (::), тада се основна путања претраге умеће у средину вредности, између две двотачке.

ЗАПИС

Следеће врсте поља су тренутно препознате:

# напомена
Празни редови или они који почињу са # ће се сматрати напоменама и биће занемарени.
ОБАВЕЗНА_МАНПУТАЊА елемент_ман_путање
Редови овог обрасца означавају ман путање које свака самостално створена $MANPATH треба да садржи. Ово ће обично укључити /usr/man.
МАПА_МАНПУТАЊЕ елемент_путање елемент_ман_путање
Редови овог обрасца подешавају $ПУТАЊУ на $MANPATH мапирања. За сваки елемент_путање пронађен у корисничкој $ПУТАЊИ, елемент_ман_путање ће бити додат у $MANPATH.
МАПА_МАНБП елемент_ман_путање [ елемент_кат_путање ]
Редови овог обрасца показују које ман путање ће се сматрати системским ман путањама, и по могућству где би требало да се ускладиште њихове кат датотеке. Ова врста поља је нарочито важна ако је ман сетјиб програм, као што (када у датотеци подешавања система /etc/man_db.conf уместо у по кориснику датотеци подешавања „.manpath“) показује којим хијерархијама страница упутства приступити као сетјиб корисник а којим као призивајући корисник.

Системске хијерархије страница упутства су обично оне ускладиштене под /usr као што су /usr/man, /usr/local/man и /usr/X11R6/man.

Ако кат странице из нарочитог елемент_ман_путање неће бити смештене или ће бити смештене на уобичајено место, елемент_кат_путање може бити изостављен.

Уобичајени кат смештај ће бити немогућ за хијерархије страница упутства прикачених само за читање и због тога могуће је навести било коју исправну хијерархију директоријума за њихово складиштење. Да би испоштовало Линукс ФССТНД кључна реч FSSTND може бити коришћена уместо стварног директоријума.

Нажалост, неопходно је навести путање ман стабла читавог система, укључујући заменске путање оперативног система као што је /usr/man/sun и било које путање НЛС језика као што је /usr/man/de_DE.88591.

Како се податак обрађује ред по ред по записаном редоследу, неопходно је за било коју ман путању која је под-хијерархија друге хијерархије да буде прва наведена, у супротном биће урађено нетачно поређење. Један пример јесте да /usr/man/de_DE.88591 мора доћи пре /usr/man.

ОДРЕЂУЈЕ кључ вредност
Редови овог обрасца одређују разне променљиве подешавања; погледајте основну датотеку подешавања за оне променљиве коришћене помагалима страничара упутства. Укључују основне путање до разних програма (као што су греп и тбл), и основне скупове аргумената до тих програма.
ОДЕЉАК одељак ...
Редови овог обрасца одређују редослед по коме одељци упутства требају бити тражени. Ако нема смерница ОДЕЉАК у датотеци подешавања, основно је:
SECTION 1 n l 8 3 0 2 3type 5 4 9 6 7

Ако је дато више смерница ОДЕЉАК њихови спискови одељака ће бити надовезани.

Ако нарочито проширење није на списку (рецимо, 1mh) биће приказано са остатком одељка коме припада. Ово доводи до тога да једино морате изричито да излистате проширења ако желите да приморате нарочити редослед. Одељци са проширењима обично би требали бити близу њихових главних одељака (тј. „1 1mh 8 ...“).

ОДЕЉЦИ се прихвата као заменски назив за ову одредницу.

НАЈМАЊА_КАТ_ШИРИНА ширина
Ако је ширина терминала мања од ширине, кат странице неће бити створене (ако недостају) или приказане. Основно је 80.
НАЈВЕЋА_КАТ_ШИРИНА ширина
Ако је ширина терминала већа од ширине, кат странице неће бити створене (ако недостају) или приказане. Основно је 80.
КАТ_ШИРИНА ширина
If width is non-zero, cat pages will always be formatted for a terminal of the given width, regardless of the width of the terminal actually being used. This overrides MINCATWIDTH and MAXCATWIDTH.
Ова опција спречава %ман%(1) да самостално створи кат странице.

ГРЕШКЕ

Ако има одступања од горњих правила, помагала страничара упутства неће радити као што је замишљено. Правила су превише сложена.

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2