WESNOTHD(6) Мережний демон мультиплеєру Битви за Веснот WESNOTHD(6)

wesnothd - мережний демон мультиплеєру Битви за Веснот

wesnothd [-dv] [-c шлях] [-p порт] [-t число] [-T число]
wesnothd -V

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

-c шлях, --config шлях
вказує де розміщений конфігураційний файл wesnothd. Див. ПАРАМЕТРИ СЕРВЕРА нижче для опису синтаксису. Ви можете перезавантажити файл параметрів відправивши сигнал SIGHUP серверному процесу.
-d, --daemon
стартує wesnothd резидентно.
-h, --help
повідомляє, що роблять параметри командного рядка.
--log-рівень=домен1,домен2,...
встановити рівень серйозності налагоджувальних доменів. all відповідає будь-якому домену. Доступні рівні: errorwarninginfodebug. За замовчуванням використовується рівень error, а для домену server - рівень info.
-p порт, --port порт
прив'язує сервер до зазначеного порту. Якщо порт не вказаний, використовується порт 15000.
-t число, --threads число
встановити максимальну кількість робочих потоків для мережевого вводу-виводу n (типовое 5, макс: 30).
-T число, --max-threads число
встановити максимальну кількість створюваних робочих потоків. Якщо заданий 0, то обмежень немає (типово: 0).
-V, --version
показати версію та вийти.
-v, --verbose
вмикає журнал налагодження.

[тег]
ключ="значення"
ключ="значення,значення,..."

[/тег]

allow_remote_shutdown
Якщо встановлено no (типово), запити вимкнення та переапуску (shut_down і restart) будуть проігноровані, тільки якщо вони не прийшли з fifo. Вкажіть yes щоб дозволити віддалене вимикання адміністратором через /query.
ban_save_file
Повний або відносний шлях до файлу (в форматі gzip), який сервер може читати і записувати. Бани будуть зберігатися тут і завантажуватися при старті сервера.
compress_stored_rooms
Визначає, чи файл кімнат повинен бути прочитаний та записаний в стислому вигляді. Типово - yes.
connections_allowed
К-сть дозволених під'єднань з однієї IP-адреси. 0 значить необмежено. (типове: 5)
disallow_names
Імена/ніки, які не приймаються сервером. Підтримуються шаблони підстановки * та ?. Також дивіться glob(7). Стандартні значення (використовуються, якщо нічого не зазначено):: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
Кількість дозволених повідомлень за messages_time_period. (типово: 4)
messages_time_period
Відрізок часу (в секундах), протягом якого визначається флуд повідомлень. (типово: 10 секунд)
motd
Повідомлення дня.
new_room_policy
Визначає, хто може створювати нові кімнати на сервері. Доступні значення everyone, registered, admin та nobody, вони дають дають дозвіл відповідно всім, зареєстрованим користувачам, адміністраторам або забороняє створення нових кімнат. Типове значення everyone.
passwd
Пароль для отримання прав адміністратора (через /query admin пароль).
replay_save_path
Директорія, де сервер зберігає повтори ігор. (Не забудьте косу риску / в кінці!) Типове значення `' що означає директорію з якої запущений wesnothd.
restart_command
Команда, яку використовує сервер, щоб запустити новий серверний процес за допомогою команди restart. (Може бути заданий лише через fifo. Див. параметр allow_remote_shutdown).
room_save_file
Шлях до файлу, в якому зберігаються дані кімнати. Цей файл читається при старті сервера і пишеться пізніше. Якщо порожній або не заданий, кімнати не завантажуються і не зберігаються.
save_replays
Визначає чи буде сервер автоматично зберігати повтори ігор (типово: false)
versions_accepted
Перелік версій, що сприймаються сервером, розділені комами. Підтримуються шаблони підстановки * and ?. (скидає на відповідну версію wesnoth)
Приклад: versions_accepted="*" приймає рядок з будь-якою версією.
user_handler
Назва обробника користувачів для використання. В даний час доступні обробники користувачів forum (для під'єднання wesnothd до бази форуму phpbb) і sample (приклад реалізації інтерфейсу обробника користувачів, якщо ви використовуєте його на чомусь реальному, ви божевільні). Типовим значенням є forum. Необхідно також додати секцію [user_handler], див. нижче.

[redirect] Тег, який вказує перенаправлення на сервер для певної версії клієнта.
host
Адреса сервера для перенаправлення.
port
Порт для під'єднання.
version
Перелік версій для перенаправлення, розділених комами. При використанні шаблонів підстановки поводиться аналогічно versions_accepted.

[ban_time] Тег, щоб задати зручні ключові слова для часових періодів тимчасового бану.

name
Ім'я, що відповідає посиланню на час бану.
time
Визначення тривалості часу. Формат: %d[%s[%d%s[...]]] де %s це s (секунди), m (хвилини), h (години), D (дні), M (місяці) чи Y (роки) а %d це число. Якщо формат не вказаний, передбачається що час вказано у хвилинах (m). Приклад: time="1D12h30m" призводить до бану на 1 день, 12 годин і 30 хвилин.

[proxy] Тег вказує серверу працювати в якості проксі і передавати вхідні запити користувачів на вказаний сервер. Приймає ті ж ключі, що і [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

db_host
(for user_handler=forum) Назва хосту сервера бази даних
db_name
(for user_handler=forum) Назва бази даних
db_user
(for user_handler=forum) Ім'я користувача, під яким ввійти до бази даних
db_password
(for user_handler=forum) Пароль користувача
db_users_table
(for user_handler=forum) Назва таблиці де ваш phpbb форум зберігає дані про користувачів. Швидше за все це <префікс-таблиці>_users (e.g. phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(for user_handler=sample) Час, після якого зареєстрований нік видаляється (в днях).

[mail] Налаштовує SMTP-сервер, через який обробник користувача може відправляти пошту. В даний час використовується лише прикладом обробника користувачів.

server
Назва хосту поштового сервера
username
Ім'я користувача, під яким ввійти до поштового сервера.
password
Пароль цього користувача.
from_address
Адреса для відповіді (reply-to) вашого листа.
mail_port
Порт, на якому працює ваш поштовий сервер. Типово це 25.

Якщо сервер закінчив роботу правильно, код виходу рівний 0. Код виходу 2 означає що в параметрах командного рядка були помилки.

Написана Девідом Уайтом (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Відредагована Нільсом Кнойпером (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> та Томасом Баумхауером (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Початковий автор сторінки - Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Це Вільне Програмне Забезпечення; воно ліцензоване під ліцензією GPL версії 2, що опублікована Free Software Foundation. Гарантії НЕ надаються; ні щодо ПРОДАЖУ, ні щодо ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ.

wesnoth(6)
2021 wesnothd