WESNOTHD(6) Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu WESNOTHD(6)

wesnothd - Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu

wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t sayı] [-T sayı]
wesnothd -V

Vesnot Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. wesnoth istemcisinden veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

-c dosya-yolu, --config dosya-yolu
wesnothd'ye yapılandırma dosyasını bulacağı yeri söyler. Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız. Artalan sürecine SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı yeniden yükleyebilirsiniz.
-d, --daemon
wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.
-h, --help
komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.
--log-seviye=alan1,alan2,...
günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: errorwarninginfodebug. error seviyesi öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.
-p port, --port port
sunucunun belirtilen portu dinlemesini sağlar. Bir port belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.
-t sayı, --threads sayı
ağa G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5 öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)
-T sayı, --max-threads sayı
Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.
-V, --version
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
-v, --verbose
hata ayıklama günlüğünü açar.

[etiket]
anahtar="değer"
anahtar="değer,değer,..."

[/etiket]

allow_remote_shutdown
Değer olarak no (öntanımlı) belirtilirse, kapatma ve yeniden başlatma istekleri, fifo'dan gelmedikçe dikkate alınmaz. Bir yönetici tarafından bir /query komutuyla uzaktan kapatmaya izin vermek için değer olarak yes verin.
ban_save_file
Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.
compress_stored_rooms
rooms dosyasının sıkıştırılmış haliyle okunup yazılabillmesini belirler. Öntanımlı değer yes'tir.
connections_allowed
Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz anlamına gelir. (5 öntanımlıdır)
disallow_names
sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir şey belirtilmezse kullanılacak) değerler: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
sunucu komutlarının yansılandığı fifo yolu (oyun içinde /query ... ile aynı) Yol belirtilmezse derleme sırasında belirtilen yol (/var/run/wesnothd/socket) öntanımlıdır.
max_messages
messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4 öntanımlıdır.
messages_time_period
Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.
motd
Günün sözü.
new_room_policy
Sunucuda yeni odaları kimin oluşturacağını belirler. Kullanılabilir değerler, everyone, registered, admin ve nobody olup bu yetki sırasıyla herkese, kayıtlı kullanıcılara, yöneticilere verilir veya hiç oda oluşturulmaz. Ötanımlı değer: everyone.
passwd
yönetici yetkilerini kazanmak için kullanılacak parola. (kullanım: /query admin parola).
replay_save_path
Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile sonlandırmayı unutmayın!) wesnothd'nin başlatıldığı dizin anlamına gelen `' öntanımlıdır.
restart_command
restart komutu üzerinden yeni bir sunucu süreci başlatmak için sunucunun kullanacağı komut. (Sadece fifo üzerinden kullanılabilir. allow_remote_shutdown ayarına bakınız.)
room_save_file
Oda bilgisinin saklanacağı dosyanın yolu. Bu dosya sunucu başlatılırken okunur ve sonrasında yazılır. Boşsa veya hiç yoksa hiçbir oda yüklenmez ve saklanmaz.
save_replays
Sunucunun oyun tekrarlarını özdevinimli olarak kaydedip kaydetmeyeceğini belirler. (Öntanımlı değeri: false)
versions_accepted
sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı listesi. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ?desteklenmektedir. (kurulu wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir.
user_handler
Kullanılacak kullanıcı işlemcisinin ismi. Şu an kullanılabilecek kullanıcı işlemcisi isimleri: forum (wesnothd ile bir phpbb forumu veritabanını bağlanmak için) ve sample (kullanıcı işlemcisi arayüzü için örnek gerçeklenim; bunu gerçek bir uygulamada kullanmamalısınız). forum öntanımlıdır. Ayrıca, bir [user_handler] bölümü eklemeniz gerekir; aşağıya bakınız.

[redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların belirtildiği etiket.
host
Yönlendirilecek sunucunun adresi.
port
Bağlanılacak port.
version
Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı yöntem kullanılır.

[ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin tanımlandığı etiket.

name
Yasaklama süresine atfedilen isim.
time
Zaman uzunluğu tanımı. Biçemi: %d[%s[%d%s[...]]] Burada %s yerine s (saniye), m (dakika), h (saat), D (gün), M (ay), Y (yıl); %d yerine de bir sayı belirtilebilir. Bir zaman birimi belirteci kullanılmamışsa dakika (m) öntanımlıdır. Örneğin time="1D12h30m" belirtilmişse 1 gün 12 saat 30 dakikalık yasak süresi konmuş olur.

[proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.

[user_handler] Kullanıcı işlemcisini yapılandırır. Kullanılabilecek anahtarlar user_handler anahtarı ile hangi kullanıcı işlemcisinin tanımlandığına bağlıdır. [user_handler] bölümü yapılandırmada yoksa sunucu herhangi bir kullanıcı kayıt hizmeti olmadan çalışacaktır. forum_user_handler'ın çalışması için gereken tüm ek tablolar Wesnoth kaynak deposundaki table_definitions.sql dosyasında bulunabilir.

db_host
(user_handler=forum için) Veritabanı sunucusunun konak adı.
db_name
(user_handler=forum için) Veritabanının ismi.
db_user
(user_handler=forum için) Veritabanına girişte kullanılacak kullanıcı ismi.
db_password
(user_handler=forum için) Bu kullanıcının parolası
db_users_table
(user_handler=forum için) phpbb forumlarınızın kullanıcı verilerini saklayacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle şöyle belirtilir: <tablo-öneki>_users (örnek: phpbb3_users).
db_extra_table
(user_handler=forum için) wesnothd uygulamasının kullanıcılar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı. Bu tabloyu kendiniz oluşturmanız gerekecek.
db_game_info_table
(user_handler=forum için) wesnothd uygulamasının oyunlar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
db_game_player_info_table
(user_handler=forum için) wesnothd uygulamasının bir oyundaki kullanıcılar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
db_game_modification_info_table
(user_handler=forum için) wesnothd uygulamasının bir oyunda yapılan değişiklikler hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
db_user_group_table
(user_handler=forum için) phpbb forumlarınızdaki kullanıcıların grup verilerinin saklanacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle şöyle belirtilir: <tablo-öneki>_users_group (örnek: phpbb3_users_group).
mp_mod_group
(user_handler=forum için) Yönetme yetkisine sahip olduğu kabul edilecek forum grubunun kimliği.
user_expiration
(user_handler=sample için) Kayıtlı bir oyuncu adının geçerli kalacağı gün sayısı.

[mail] Kullanıcı işlemcisinin epostaları göndereceği SMTP sunucusunu yapılandırır. Şimdilik sadece sample kullanıcı işlemcisi tarafından kullanılmaktadır.

server
Posta sunucusunun konak adı.
username
Posta sunucusuna girişte kullanılacak kullanıcı adı.
password
Bu kullanıcının parolası.
from_address
Epostanızın yanıtlama adresi.
mail_port
Eposta sunucunuzun dinlediği port. 25 öntanımlıdır.

Sunucu düzgün kapandığında çıkış durumu 0'dır. Çıkış durumu 2, komut satırı seçeneklerinde bir hata olduğunu gösterir.

David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmış, Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ve Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

wesnoth(6)
2021 wesnothd