WESNOTHD(6) Вишеиграчки мрежни домар "Боја за Веснот" WESNOTHD(6)

wesnothd -- вишеиграчки мрежни домар "Боја за Веснот"

wesnothd [-dv] [-c путања] [-p порт] [-t број] [-T број]
wesnothd -V

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

-c путања, --config путања
казује домару гдје се налази поставна датотека. За синтаксу погледајте одјељак ПОСТАВА СЕРВЕРА испод. Поставу можете поново учитати слањем СИГХУП серверском процесу.
-d, --daemon
покреће wesnothd као домар.
-h, --help
говори вам шта чине опције командне линије.
--log-ниво=домен1,домен2,...
поставља ниво озбиљности домена биљежења. all се може употријебити за поклапање свих домена, а доступни су: errorwarninginfodebug. Подразумијеванo се користи error, осим за домен server гдје info.
-p порт, --port порт
везује сервер за наведени порт. Ако се порт не наведе, подразумијевано се користи 15000.
-t број, --threads број
поставља највећи број радних нити на чекању за мрежни У/И (подразумијевано: 5, највише: 30).
-T број, --max-threads број
поставља највећи број радних нити које могу бити створене; ако се зада 0, нема ограничења (подразумијевано: 0).
-V, --version
приказује број верзије и излази.
-v, --verbose
укључује исправљачко биљежење.

[ознака]
кључ="вриједност"
кључ="вриједност,вриједност,..."

[/ознака]

allow_remote_shutdown
ако се зада no (подразумијевано), захтјеви за гашење и поновно покретање се игноришу осим ако стижу из фифоа. Задајте yes да дозволите удаљено гашење на /query администратора.
ban_save_file
Пуна или релативна путања до (гзиповане) датотеке коју сервер може да чита и пише. Забране ће бити записиване у њу, и читане по наредном покретању сервера.
compress_stored_rooms
одређује да ли датотеку соба треба читати и писати у компресованом облику. Подразумијевано yes.
connections_allowed
број дозвољених веза са исте ИП адресе, 0 значи безброј (подразумијевно: 5)
disallow_names
имена/надимци које сервер не прихвата. Прихватају се * и ? као џокери (погледајте glob(7) за више детаља). Подразумијеване вриједности, које се користе ако се ништа не зада, су: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
број дозвољених порука за вријеме messages_time_period (подразумијевано: 4)
messages_time_period
временски период у секундама који се разматра за откривање поплаве порука (подразумијевано: 10 секунди)
motd
порука дана
new_room_policy
одређује ко може да ствара нове собе на серверу. Могуће вриједности су everyone, registered, admin и nobody, дајући дозволу, редом, свима, регистрованим корисницима, администраторима и никоме. Подразумијевана вриједност је everyone.
passwd
лозинка за стицање администраторских овлашћења (путем /query admin лозинка).
replay_save_path
Директоријум гдје сервер смијешта снимке партија (не заборавите пратеће /!). Подразумијевано је ” (празно), што значи директоријум у којем је wesnothd покренут.
restart_command
Наредба којом сервер покреће нови серверски процес при наредби restart. (Може се издати само преко фифоа. Види поставку allow_remote_shutdown.)
room_save_file
путања до датотеке гдје се складиште подаци собе. Ову датотеку чита сервер при покретању, и касније уписује. Ако је празно или није задато, собе се не учитавају нити уписују.
save_replays
Одређује да ли сервер аутоматски уписује снимке партија (подразумијевно: false).
versions_accepted
Запетама раздвојен списак ниски верзија које сервер прихвата. Прихватају се * и ? као џокери (подразумијевана је верзија клијента која одговара верзији сервера)
Примјер: versions_accepted="*" прихвата било коју ниску верзије.
user_handler
Име руковаоца корисницима. Тренутно доступни су forum (сервер се повезује са пхпББ базом података форума) и sample (примјерна изведба сучеља руковаоца корисницима, луди сте ако ово употријебите негдје заозбиљно). Подразумијевана вриједност је forum. Такође морате додати одјељак [user_handler], в. испод.

[redirect] ознака за навођење сервера на који се преусмјеравају неке верзије клијента
host
адреса сервера на који се преусмјерава
port
порт на који се повезује
version
запетама раздвојен списак верзија које се преусмјеравају. Понаша се исто као и versions_accepted у погледу џокера

[ban_time] ознака за одређивање згодних кључних ријечи за привремене забране.

name
Име које упућује на трајање забране.
time
Трајање. Формат је %d[%s[%d%s[...]]] гдје s из %s означава секунде, m минуте, h сате, D дане, M мјесеце, Y године, а d је број. Ако није дат модификатор, претпостављају се минути (m). Примјер: time="1D12h30m" значи забрану у трајању од једног дана, 12 сати и 30 минута.

[proxy] ознака која говори серверу да се понаша као посредник и просљеђује захтјеве повезаних клијената на одређени сервер. Прихвата исте кључеве као и [redirect]

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

db_host
(за user_handler=forum) име домаћина сервера базе података
db_name
(за user_handler=forum) име базе података
db_user
(за user_handler=forum) име корисника под којим се пријављује у базу података
db_password
(за user_handler=forum) лозинка задатог корисника
db_users_table
(за user_handler=forum) име табеле у којој пхпББ форуми уписују податке о корисницима. Највјероватније ће то бити <prefiks-tabele>_users (нпр. phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(за user_handler=sample) вријеме по којем регистровани надимак истиче (у данима).

[mail] подешава СМТП сервер кроз који руковалац корисницима шаље пошту. Тренутно само за примјерни руковалац.

server
Име домаћина удаљеног сервера
username
Корисничко име за пријављивање на поштански сервер.
password
Корисникова лозинка.
from_address
Адреса за одговоре на вашу пошту.
mail_port
Порт на којем слуша поштански сервер. Подразумијевано 25.

Редовно излазно стање је 0, када је сервер правилно угашен. Стање 2 указује на грешку у опцијама командне линије.

Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Уредили Нилс Кнојпер (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> и Томас Баумхауер (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ову упутну страницу првобитно је написао Сирил Бутор (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2 (GPLv2), коју издаје Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРИЈЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

wesnoth(6)
2021 wesnothd