WESNOTHD(6) Taistelu Wesnothista -monipelipalvelin WESNOTHD(6)

wesnothd – Taistelu Wesnothista -moninpelipalvelin

wesnothd [-dv] [-c polku] [-p portti] [-t luku] [-T luku]
wesnothd -V

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

-c polku, --config polku
Kertoo wesnothdille käytettävän asetustiedoston sijainnin. Osiossa PALVELIMEN ASETUKSET alla kerrotaan sen syntaksi. Palvelinprosessin saa lukemaan asetustiedoston uudestaan lähettämällä sille SIGHUPin.
-d, --daemon
Käynnistää wesnothdin taustaprosessina.
-h, --help
Kertoo, mitä komentorivivalitsimet tekevät.
--log-taso=aihealue1,aihealue2,...
Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa kaikkia aihealueita. Käytettävissä olevat tasot: errorwarninginfodebug. Oletuksena käytetään sever-aihealueella tasoa info ja muualla tasoa error.
-p portti, --port portti
Sitoo palvelimen annettuun porttiin. Oletuksena käytetään porttia 15000.
-t luku, --threads luku
Asettaa verkkoyhteyksiä odottavien työläissäikeiden enimmäismäärän (oletus: 5, maksimi: 30).
-T luku, --max-threads luku
Asettaa luotavien työläissäikeiden enimmäismäärän. Arvo 0 poistaa rajoituksen. (Oletus on 0.)
-V, --version
Näyttää versionumeron ja lopettaa.
-v, --verbose
Laittaa vianjäljityslokin kirjoittamisen päälle.

[tagi]
avain="arvo"
avain="arvo,arvo,..."

[/tagi]

allow_remote_shutdown
Jos asetettu arvoon no (oletus), ”shut_down”- ja ”restart”-pyynnöteivät vaikuta, elleivät ne tulo FIFO:sta. Aseta arvoon yes salliaksesi etäsammutuksen ylläpitäjän käskyllä.
ban_save_file
Täydellinen tai suhteellinen polku (gzip-pakattuun) tiedostoon, jota palvelin voi lukea ja kirjoittaa. Estot tallennetaan tähän tiedostoon ja luetaan siitä palvelimen käynnistyessä.
compress_stored_rooms
Määrittää, pitäisikö huonetiedostot lukea ja kirjoittaa pakatussa muodossa. Oletuksena kyllä(yes).
connections_allowed
Sallittujen yhteyksien määrä samasta IP:stä. Arvo 0 poistaa rajoituksen. (Oletus on 5.)
disallow_names
Nimet tai nimimerkit, joita palvelin ei hyväksy. Jokerimerkeistä toimivat * ja ?. Lisätietoja: glob(7). Oletusarvot (käytössä, kun muita ei ole annettu) ovat: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
max_messages
Sallittu määrä viestejä ajanjaksossa, joka on määritelty asetuksella messages_time_period. (Oletus on 4.)
messages_time_period
Ajanjakso (sekunneissa), jota käytetään viestitulvinnan havaitsemisessa. (Oletus on 10.)
motd
Päivän viesti.
new_room_policy
Määrittää, ketkä voivat tehdä uusia huoneita palvelimella. Mahdollisia arvoja on everyone, registered, admin ja nobody (kaikki, rekisteröityneet, ylläpitäjä tai ei kukaan. Tässä järjestyksessä). Oletusarvona on everyone
passwd
Salasana, jolla saa ylläpitäjän oikeudet (via /query admin password).
replay_save_path
Hakemisto, johon palvelin tallentaa pelien uusinnat. (Muista vinoviiva lopussa!) Oletus on ”, joka tarkoittaa hakemistoa, jossa wesnothd käynnistettiin.
restart_command
Komento, jota palvelin käyttää käynnistääkseen uuden palvelinprosessin restart-komennosta (Annettavissa vain FIFOn kautta. Katso allow_remote_shutdown-asetus).
room_save_file
Polku, jossa huonetiedot tulisi olla tallennettuna. Tämä tiedosto luetaan palvelimen käynnistyessä ja kirjoitetaan myöhemmin. Jos tyhjä tai asettamatta, huoneita ei ladata eikä tallenneta.
save_replays
Valitsee, tallentaako palvelin automaattisesti pelien uusinnat. (Oletus: false)
versions_accepted
Pilkuilla eroteltu lista palvelimen hyväksymistä versioista. Jokerimerkeistä toimivat * ja ? (Oletus on palvelimen versiota vastaava wesnothin versio).
Esimerkki: versions_accepted="*" hyväksyy minkä tahansa version.
user_handler
Käyttäjäkäsittelijän nimi. Tällä hetkellä käytettävissä olevat käsittelijät ovat forum (jolla wesnothd yhdistetään wesnoth.orgin phpbb-foorumin tietokantaan) ja sample (esimerkkitoteutus käyttäjäkäsittelijän rajapinnasta; jos käytät tätä mihinkään todelliseen, olet täysin hullu). Oletusarvo on forum. Myös [user_handler]-osio täytyy lisätä, ks. alla.

[redirect] Tällä tagilla määritellään palvelin, jolle uudelleenohjataan tietyt asiakasversiot.
host
Osoite palvelimelle, johon ohjataan.
port
Portti, johon yhdistetään.
version
Pilkuilla eroteltu lista versioista, jotka uudelleenohjataan. Jokerimerkit toimivat samoin kuin asetuksessa versions_accepted.

[ban_time] Tällä tagilla määritellään helppokäyttöisiä avainsanoja väliaikaisten estojen pituuksille.

name
Estoajasta käytettävä nimi.
time
Ajan pituuden määritelmä. Muoto on: %d[%s[%d%s[...]]] jossa %s on s (sekunteja), m (minuutteja), h (tunteja), D (päiviä), M (kuukausia) tai Y (vuosia) ja %d on luku. Jos määrettä ei anneta, käytetään oletuksena minuutteja. Esimerkki: time="1D12h30m" luo estoajan, joka kestää 1 päivän, 12 tuntia ja 30 minuuttia.

[proxy] Tällä tagilla käsketään palvelinta toimimaan välityspalvelimena ja ohjaamaan asiakkaiden pyynnöt määrätylle palvelimelle. Hyväksyy samat avaimet kuin [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

db_host
(user_handler=forum) Tietokantapalvelimen konenimi.
db_name
(user_handler=forum) Tietokannan nimi.
db_user
(user_handler=forum) Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan tietokantaan.
db_password
(user_handler=forum) Kyseisen käyttäjän salasana.
db_users_table
(user_handler=forum) Taulun nimi, johon phpbb-foorumisi tallentaa käyttäjädatansa. Todennäköisimmin tämä on <tauluetuliite>_users (esim. phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(user_handler=sample) Aika, jonka kuluttua rekisteröity nimimerkki vanhenee (päivissä).

[mail] Säätää asetukset SMTP-palvelimelle, jonka kautta käyttäjäkäsittelijä voi lähettää postia. Tällä hetkellä vain esimerkkikäsittelijän käytössä.

server
Postipalvelimesi konenimi.
username
Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan postipalvelimelle.
password
Kyseisen käyttäjän salasana.
from_address
Postisi vastausosoite.
mail_port
Portti, jota postipalvelimesi käyttää. Oletus on 25.

Jos palvelin suljettiin kunnolla, normaali paluukoodi on 0. Paluukoodi 2 tarkoittaa virhettä komentorivillä annetussa komennossa.

Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>. Muokannut Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ja Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tämän manuaalin alkuperäisversion kirjoitti Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>. Suomentanut Wesnothin suomennosryhmä (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
This is Free Software; this software is licensed under the GPL version 2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

wesnoth(6)
2021 wesnothd