WESNOTH(6) Mūšis dėl Vesnoto WESNOTH(6)

wesnoth - Mūšis dėl Vesnoto, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas

wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMENŲ]

Mūšis dėl Vesnoto yra ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas.

Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį, rūpindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi kariai turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses; kad nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties padaryti priešams. Kariams įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa galingesni. Žaiskite savo gimtąja kalba ir išbandykite savo meistriškumą prieš protingą kompiuterinį priešininką arba prisijunkite prie didelės Vesnoto tinklo žaidėjų bendruomenės. Kurkite savo paties karius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitės jais su kitais.

--all-translations
Rodyti visus vertimus žaidimo kalbų pasirinkimo sąraše, net jei jie nepakankamai užbaigti.
--bunzip failas.bz2
išspaudžia failą, kuris turi būti bzip2 formatu ir išsaugo jį be .bz2 plėtinio. failas.bz2 bus pašalintas.
--bzip failas
suspaudžia failą bzip2 formatu, išsaugo kaip failas.bz2 ir pašalina failas.
-c[kampanijos_id], --campaign[=kampanijos_id]
eina tiesiai į kampaniją, kurios id yra kampanijos_id. Pasirinkimo meniu bus rodomas, jei id nenurodytas.
--campaign-difficulty[=sunkumas]
Nurodytos kampanijos sudėtingumo lygis (nuo 1 iki maksimalaus). Jei nenurodyta, bus rodomas kampanijos sudėtingumo pasirinkimo dialogas.
--campaign-scenario scenarijaus_id
Scenarijaus id iš pasirinktos kampanijos. Pirmas scenarijus paleidžiamas pagal nutylėjimą.
--campaign-skip-story
Skip [story] screens and dialog through the end of the start event.
--clock
Adds the option to show a clock for testing the drawing timer.
--config-dir pavadinimas
Nebenaudojama, naudokite --userdata-dir.
--config-path
Nebenaudojama, naudokite --userdata-path.
--core branduolio_id
overrides the loaded core with the one whose id is specified.
--data-dir aplankas
naudoja nurodytą duomenų aplanką
--data-path
išveda duomenų aplanko kelią ir išeina.
-d, --debug
įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo metu (daugiau informacijos apie komandinį režimą rasite viki puslapyje šiuo adresu: https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)
--debug-lua
įgalina kai kuriuos Lua derinimo mechanizmus
-e[failas], --editor[=failas]
tiesiogiai paleidžia integruotą žemėlapių redaktorių. Jei nurodytas failas, tai yra ekvivalentu -l --load.
--fps
ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių per sekundę.
-f, --fullscreen
paleidžia žaidimą viso ekrano režimu.
--gunzip failas.gz
išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be .gz plėtinio. infile.gz bus pašalintas.
--gzip failas
suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip infile.gz ir pašalina infile.
-h, --help
išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį išvedimą ir išeina.
-l, --load failas
loads the savegame file from the standard save game directory. If the -e or --editor option is used as well, starts the editor with the map from file open. If it is a directory, the editor will start with a load map dialog opened there.
-L, --language kalba
naudoja kalbos (simbolį) šiai sesijai. Pavyzdžiui: --language lt_LT@utf8
--log-lygis=domenas1,domenas2,...
sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log domain. Available levels: errorwarninginfodebugnone. By default the warning level is used for most domains, but deprecation defaults to none unless combined with the -d option.
--log-precise
shows the timestamps in log output with more precision.
--log-strict
sets the strict level of the logger. Any messages sent to log domains of this level or more severe will cause the unit test to fail regardless of the victory result. Only relevant when used with -u.
--logdomains[=filtras]
lists defined log domains (only the ones containing filter if used) and exits
--max-fps fps
kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė turi būti tarp 1 ir 1000, numatyta vertė yra monitoriaus atnaujinimo dažnis.
-m, --multiplayer
paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. Yra papildomų parametrų, kurie gali būti naudojami kartu su --multiplayer, kaip paaiškinta žemiau.
--mp-test
įkelia bandomuosius dž scenarijus.
--new-widgets
there is a new WIP widget toolkit, this option enables it. This is very experimental, don't fill bug reports since most are known. Parts of the library are deemed stable and will work without this switch.
--nodelay
paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai yra automatiškai įgalinta naudojant --nogui.
--noaddons
išjungia naudotojo priedų įkėlimą.
--nocache
išjungia žaidimo duomenų podėlį.
--nogui
paleidžia žaidimą be grafinės aplinkos. Prieinama tik kartu su --multiplayer arba --screenshot arba --plugin.
--nomusic
paleidžia žaidimą be muzikos.
--noreplaycheck
don't try to validate replay of unit test. Only relevant when used with -u.
--nosound
paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos.
--password slaptažodis
naudoja slaptažodį jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų. Nesaugu.
--plugin skriptas
(experimental) load a script which defines a Wesnoth plugin. Similar to --script, but Lua file should return a function which will be run as a coroutine and periodically woken up with updates.
-p, --preprocess šaltinio failas/aplankas išvesties-aplankas
preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor rules. The common macros from the "data/core/macros" directory will be preprocessed before the specified resources. Example: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. For details regarding the preprocessor visit: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
--preprocess-defines=APIBRĖŽIMAS1,APIBRĖŽIMAS2,...
comma separated list of defines to be used by the --preprocess command. If SKIP_CORE is in the define list the "data/core" directory won't be preprocessed.
--preprocess-input-macros šaltinio failas
used only by the --preprocess command. Specifies a file that contains [preproc_define]s to be included before preprocessing.
--preprocess-output-macros[=išvesties failas]
used only by the --preprocess command. Will output all preprocessed macros in the target file. If the file is not specified the output will be file '_MACROS_.cfg' in the target directory of preprocess's command. The output file can be passed to --preprocess-input-macros. This switch should be typed before the --preprocess command.
-r XxY, --resolution XxY
nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600.
--render-image paveikslėlis išvestis
takes a valid wesnoth 'image path string' with image path functions, and outputs to a .png file. Image path functions are documented at https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
-R, --report
initializes game directories, prints build information suitable for use in bug reports, and exits.
--rng-seed skaičius
seeds the random number generator with number. Example: --rng-seed 0.
--screenshot žemėlapis išvestis
nepaleidžiant ekrano išsaugo žemėlapio ekranvaizdį į išvestį.
--script failas
(experimental) file containing a Lua script to control the client.
-s[mazgas], --server[=mazgas]
connects to the specified host if any, otherwise connect to the first server in preferences. Example: --server server.wesnoth.org.
--showgui
paleidžia žaidimą su grafine aplinka, ignoruojant bet kokį pagal nutylėjimą pridėtą --nogui.
--strict-validation
patvirtinimo klaidos laikomos lemtingomis.
-t[scenarijaus_id], --test[=scenarijaus_id]
runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined with a [test] WML tag. The default is test. A demonstration of the [micro_ai] feature can be started with micro_ai_test. Implies --nogui.
--translations-over procentas
Set the standard for deeming a translation is complete enough to show in the in-game language list to percent. Valid values are 0 to 100.
-u, --unit scenarijaus-id
runs the specified test scenario as a unit test. Implies --nogui.
--unsafe-scripts
makes the package package available to lua scripts, so that they can load arbitrary packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives lua the same permissions as the wesnoth executable.
--userconfig-dir pavadinimas
nustato naudotojo konfigūracijos aplanką į pavadinimas esantį $HOME arba „Mano dokumentai\Mano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti pilną kelią iki konfigūracijos aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai\Mano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat galima nurodyti aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „.\“ arba „..\“. X11 sistemoje numatytas kelias yra $XDG_CONFIG_HOME arba $HOME/.config/wesnoth, kitose sistemose – naudotojo duomenų kelias.
--userconfig-path
išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina.
--userdata-dir pavadinimas
nustato naudotojo duomenų aplanką į name esantį $HOME arba „Mano dokumentai\Mano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti pilną kelią iki duomenų aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai\Mano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat galima nurodyti aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „.\“ arba „..\“.
--userdata-path
išveda naudotojo duomenų aplanko kelią ir išeina.
--username naudotojo vardas
naudoja naudojo vardą jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų.
--validcache
daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)
-v, --version
parodo versijos numerį ir išsijungia.
-w, --windowed
paleidžia žaidimą lango režimu.
--with-replay
pakartoja žaidimą įkeltą su --load parinktimi.

Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos numeriu. numerį pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai bus 1 arba 2, bet gali būti ir daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų skaičiaus scenarijuje.
--ai-config numeris:vertė
selects a configuration file to load for the AI controller for this side.
--algorithm numeris:vertė
selects a non-standard algorithm to be used by the AI controller for this side. The algorithm is defined by an [ai] tag, which can be a core one either in "data/ai/ais" or "data/ai/dev" or an algorithm defined by an addon. Available values include: idle_ai and experimental_ai.
--controller numeris:vertė
selects the controller for this side. Available values: human, ai and null.
--era vertė
naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos data/multiplayer/eras.cfg faile.
--exit-at-end
išeina pasibaigus scenarijui be pergalės/pralaimėjimo dialogo rodymo, kuris paprastai reikalauja naudotojui nuspausti Baigti scenarijų. Tai taip pat naudojama automatiniam testavimui.
--ignore-map-settings
nenaudoti žemėlapio nustatymų, vietoj to naudoti numatytus nustatymus.
--label žymė
nustato DI žymę.
--multiplayer-repeat vertė
repeats a multiplayer game value times. Best to use with --nogui for scriptable benchmarking.
--parm numeris:pavadinimas:vertė
nustato papildomus šios pusės parametrus. Šis parametras priklauso nuo opcijų, panaudotų su --controller ir --algorithm. Jis turėtų būti naudingas tik žmonėms, kuriantiems nuosavą DI. (dar pilnai nedokumentuota)
--scenario vertė
parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id. Numatytas scenarijaus id yra multiplayer_The_Freelands.
--side numeris:vertė
selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by an id. Factions are described in the data/multiplayer.cfg file.
--turns vertė
nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Pagal nutylėjimą ėjimų skaičius neapribotas.

Normali išėjimo būsena yra 0. Išėjimo būsena lygi 1 nurodo (SDL, video, šriftų ir t.t.) paleidimo klaidą. Išėjimo būsena lygi 2 nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose.
When running unit tests (with -u), the exit status is different. An exit status of 0 indicates that the test passed, and 1 indicates that the test failed. An exit status of 3 indicates that the test passed, but produced an invalid replay file. An exit status of 4 indicates that the test passed, but the replay produced errors. These latter two are only returned if --noreplaycheck is not passed.

Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
Redagavo Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ir Soliton <soliton.de@gmail.com>.
Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Aplankykite oficialų puslapį: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

wesnothd(6)
2021 wesnoth