WESNOTH(6) Harc Wesnothért WESNOTH(6)

wesnoth - Harc Wesnothért, egy körökre osztott stratégiai játék fantázia témával

ÁTTEKINTÉS

wesnoth [BEÁLLÍTÁSOK] [ADATELÉRÉS_ÚTVONALA]

A Harc Wesnothért egy körökre osztott stratégiai játék.

Győzd le az összes ellenséges vezért egy jól összeállított sereggel, figyelmesen kezelve az aranyad és falvaid. Minden egységnek megvannak a maga erősségei és gyengéi; ahhoz, hogy nyerj, hozd ki seregedből a legjobbat, miközben ellenfeleidnek ugyanezt ne tedd lehetővé. Ahogy az egységek tapasztalatot szereznek, új képességekre tesznek szert, és egyre erősebbé válnak. Játssz a saját anyanyelveden, mérettesd meg képességeidet az okos számítógépes ellenfél ellen, vagy csatlakozz a Wesnoth on-line játékosainak nagy közösségéhez! Hozd létre a saját egységeidet, pályáidat, hadjárataidat, és oszd meg őket másokkal is!

Az összes fordítás mutatása a játékbeli nyelvválasztó listában, akkor is, ha nem elég teljesek.
kitömörít egy bzip2 formátumú fájlt, majd a .bz2 kiterjesztés nélkül eltárolja. A bemeneti_fájl.bz2 ezután törlődik.
bzip2 formátumba tömörít egy fájlt, bemeneti_fájl.bz2-ként eltárolja, és törli az eredeti bemeneti_fájl fájlt.
közvetlenül a hadjárat_azonosító azonosítójú hadjáratra megy. Ha nincs azonosító megadva, egy választómenü fog megjelenni.
A megadott hadjárat nehézségi foka (1-től egészen a max-ig). Ha nincs megadva, akkor megjelenik a nehézségválasztó menü.
A megadott hadjáraton belüli küldetés azonosítója. Alapértelmezetten az első küldetés.
Skip [story] screens and dialog through the end of the start event.
Adds the option to show a clock for testing the drawing timer.
Elavult, használd a --userdata-dir-t.
Elavult, használd a --uderdata-path-t.
overrides the loaded core with the one whose id is specified.
a megadott könyvtárra módosítja az alapértelmezett adatkönyvtárat.
kiírja az adatkönyvtár útvonalát, majd kilép.
kibővített parancssori beállításokat tesz lehetővé a játékban (további információkért a parancssori módról lásd a Wikit a https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode címen).
enables some Lua debugging mechanisms
disallow deprecated Lua API calls
diffs the two WML files; does not preprocess them first (to do that, run them through -p first). Outputs the diff as DiffWML on standard output or to the file indicated by --output.
közvetlenül indítja a játékon belüli térképszerkesztőt. Ha a fájl változó meg van adva, akkor egyenértékű az -l --load opcióval.
displays the number of frames per second the game is currently running at in a corner of the screen as well as writes these values to a file in the userdata directory.
a játékot teljes képernyős módban indítja el.
kitömörít egy gzip formátumú fájlt, majd .gz kiterjesztés nélkül eltárolja. A bemeneti_fájl.gz ezután törlődik.
gzip formátumba tömörít egy fájlt, bemeneti_fájl.gz-ként eltárolja, és törli az eredeti bemeneti_fájl fájlt.
megjeleníti a parancssori lehetőségek rövid leírását az alapértelmezett kimeneten, majd kilép.
betölti a fájl elmentést az alapértelmezett mentések könyvtárból. Ha az -e vagy --editor opciók szintén meg vannak adva, akkor elindítja a térképszerkesztőt a fájl mentésben található térképpel. Ha az elérési útvonal egy könyvtárra mutat, a szerkesztő egy térképbetöltési párbeszédablakot fog nyitni.
a nyelv (szimbólum) nyelvet használja ebben a munkamenetben. Például: --language ang_GB@latin
beállítja a naplózási tartományok szintjét. Az all minden naplózási tartományra illeszkedik. Beállítható szintek: errorwarninginfodebugnone. A legtöbb naplózási tartomány a warning szintet használja alapértelmezettként, de a deprecation alapértelmezése a none, kivéve ha a -d opció is meg van adva.
shows the timestamps in log output with more precision.
a naplózó szigorúsági szintjét állítja be. Bármely, a megadott vagy annál súlyosabb fokozatú naplóüzenet a unit teszt hibáját fogja okozni, függetlenül a győzelemtől. Csak az -u opcióval együtt értelmes.
kilistázza a létező naplózási tartományokat (a szűrő-nek megfelelően, ha az meg van adva) és kilép
a másodpercenkénti képkockák legmagasabb értéke, ennek értéke 1 és 1000 között kell legyen, alapértelmezetten a monitor frissítési frekvenciája.
a játékot többjátékos üzemmódban indítja el. A --multiplayer kapcsolóval használható egyéb opciókat bővebben lásd alább.
többjátékos tesztküldetések betöltése.
there is a new WIP widget toolkit, this option enables it. This is very experimental, don't fill bug reports since most are known. Parts of the library are deemed stable and will work without this switch.
a játékot minden késleltetés nélkül indítja el grafikai teljesítménymérés céljából. Ez automatikusan bekapcsolódik a --nogui opció használatakor is.
letiltja a felhasználói kiegészítők betöltését.
letiltja a játék gyorsítótárát.
grafikus felület nélkül indítja a játékot. Csak a --multiplayer, --screenshot vagy --plugin opciókkal együtt működik.
suppress the startup banner.
a játékot zene nélkül indítja el.
ne próbálja meg ellenőrizni a unit teszt visszajátszását. Csak az -u opcióval együtt értelmes.
a játékot hangok nélkül indítja el.
output to the specified file. Applicable to diffing operations.
a jelszó használata szerverhez csatlakozásnál, más beállítások figyelmen kívül hagyásával.Nem biztonságos.
(experimental) load a script which defines a Wesnoth plugin. Similar to --script, but Lua file should return a function which will be run as a coroutine and periodically woken up with updates.
applies a DiffWML patch to a WML file; does not preprocess either of the files. Outputs the patched WML to standard output or to the file indicated by --output.
előfeldolgozza a megadott fájlt vagy könyvtárat. Minden fájlhoz egy egyszerű .cfg fájl és egy előfeldolgozott .cfg fájl lesz a cél könyvtárba írva. Ha könyvtár lett megadva, akkor rekurzívan lesz feldolgozva az ismert előfeldolgozó szabályok szerint. A beépített makrók a „data/core/macros” könyvtárból a megadottak előtt kerülnek feldolgozásra. Például: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/eredmény. Az előfeldolgozó részleteiről a https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor címen található információ.
a --preprocess parancs által használandó definíciók vesszővel elválasztott listája. Ha a SKIP_CORE szerepel a definíciók közt, akkor a „data/core” könyvtár nem lesz előfeldolgozva.
kizárólag a --preprocess parancs használja. Egy fájlt ad meg, ami az előfeldolgozás előtt beolvasott [preproc_define] szabályokat tartalmaz.
kizárólag a --preprocess parancs használja. Kilistázza a célfájlban lévő összes feldolgozott makrót. Ha a célfájl nincs megadva, akkor a preprocess parancsban megadott célkönyvtárban lévő „_MACROS_.cfg” fájl lesz az alapértelmezett. A kimeneti fájl használható a --preprocess-input-macros paranccsal. Ezt a kapcsolót a --preprocess parancs előtt kell kiadni.
beállítja a képernyő felbontását. Példa: -r 800x600.
egy érvényes wesnoth „kép útvonal sztring”-et vár kép útvonal függvényekkel és kiír egy .png fájlt. A kép útvonal függvények dokumentációja a https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML oldalon található.
inicializálja a játék könyvtárakat, kiír a hibabejelentésekhez használható fordítási információkat, majd kilép.
az érték számot használja a véletlen generátor kezdőértékéül. Például: --rng-seed 0.
képernyőkép mentése a megadott térkép-ről kimenet-be, a képernyő inicializálása nélkül.
(experimental) file containing a Lua script to control the client.
csatlakozik a megadott kiszolgálóhoz, ha létezik ilyen, ellenkező esetben a beállításokban elsőként megadott kiszolgálóhoz csatlakozik. Például: --server server.wesnoth.org.
grafikus felülettel futtatja a játékot, minden implicit --nogui opció hatását felülírva.
az érvényességi hibákat végzetes hibaként kezeli.
egy kis teszt küldetést futtat. A küldetést egy [teszt] WML címkével kell definiálni. Az alapértelmezés a test. A [micro_ai] funkció bemutatása a micro_ai_test-tel indítható. Magába foglalja a --nogui opciót.
százalék megadja, hogy egy fordításnak legalább hány százalékban kell teljesnek lennie a játékbeli nyelvválasztó képernyőn való megjelenéshez. Az érvényes értékek 0-tól 100-ig terjednek.
futtatja a megadott teszt küldetést unit tesztként. Magába foglalja a --nogui opciót.
makes the package package available to lua scripts, so that they can load arbitrary packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives lua the same permissions as the wesnoth executable.
sets the WML schema for use with -V,--validate.
a felhasználói beállítások könyvtárát név-re állítja a $HOME könyvtárban vagy Windows alatt a "Dokumentumok\My Games" könyvtárban. A $HOME és "Dokumentumok\My Games" könyvtárakon kívüli abszolút útvonal is megadható. Windows rendszeren a folyamat munkakönyvtárához képest relatív könyvtár is megadható ".\" vagy "..\" kezdetű útvonal használatával. X11 alatt az alapértelmezés az $XDG_CONFIG_HOME vagy a $HOME/.config/wesnoth, más rendszereken a felhasználó adatkönyvtára.
kiírja a játék felhasználói beállításait tartalmazó könyvtár nevét, majd kilép.
a felhasználói adatok könyvtárát név-re állítja a $HOME könyvtárban vagy Windows alatt a "Dokumentumok\My Games" könyvtárban. A $HOME és "Dokumentumok\My Games" könyvtárakon kívüli abszolút útvonal is megadható. Windows rendszeren a folyamat munkakönyvtárához képest relatív könyvtár is megadható ".\" vagy "..\" kezdetű útvonal használatával.
kiírja a játék felhasználói adatait tartalmazó könyvtár nevét, majd kilép.
uses username when connecting to a server, ignoring other preferences.
validates a file against the WML schema.
validates the WML of the given addon as you play.
validates the core WML as you play.
validates a file as a WML schema.
feltételezi, hogy a gyorsítótár érvényes. (veszélyes)
kiírja a játék verziószámát, majd kilép.
shows the version number and nothing else, then exits.
a játékot ablakos módban indítja el.
visszajátssza a --load kapcsolóval betöltött játszmát.

A csapatokra vonatkozó többjátékos opciókat a következőképpen jelöljük: szám, ahol a szám helyére a csapat számát kell beírni. Ez általában 1 vagy 2, de függ a kiválasztott pályán lévő játékosok maximális számától.

kiválaszt egy konfigurációs fájlt a számmal jelölt fél mesterséges intelligenciájának.
kiválaszt egy nem-standard algoritmust, amelyet az oldalt vezérlő MI fog használni. Az algoritmust egy [mi] tag adja meg, amely lehet egy a beépítettek közül (a „data/ai/ais” vagy „data/ai/dev” könyvtárból) vagy egy kiegészítő által definiált. Használható értékek például: idle_ai és experimental_ai.
megadja az adott csapat irányítóját. Lehetséges értékek: human (ember), ai (mesterséges intelligencia) és null.
ezzel az opcióval kiválaszthatod, hogy melyik korszakban szeretnél játszani a Default (alapértelmezett) korszak helyett. A korszakot egy azonosítóval adhatod meg. A korszakok leírásai a data/multiplayer/eras.cfg fájlban találhatóak.
a mérkőzés után azonnal kilép, nem jelenít meg semmilyen győzelmet vagy vereséget jelző üzenetet, ami a felhasználótól a küldetés vége gomb megnyomását kívánná meg. Ez szkriptelt teljesítménymérés esetén lehet hasznos.
az alapértelmezett térképbeállításokat használja a térkép saját beállításai helyett.
sets the label for AIs.
érték alkalommal megismétel egy többjátékos meccset. Legjobb a --nogui opcióval együtt használni, szkriptelhető teljesítményméréshez.
további paramétereket ad meg az adott csapatnak. Ez a paraméter függ a --controller és a --algorithm kapcsolóknak megadott értékektől. Ezt általában csak a saját mesterséges intelligenciát fejlesztők használják (még nem készült hozzá teljes dokumentáció).
kiválaszt egy többjátékos pályát. Az alapértelmezett pálya azonosítója a multiplayer_The_Freelands (Szabad földek).
választani lehet az aktuálisan beállított korszak fajai közül az adott csapatnak. A fajokat egy azonosító jelöli. A fajok leírásai a data/multiplayer.cfg fájlban találhatóak.
megadja az adott játszma köreinek maximális számát. Alapértelmezetten nincs kör korlát.

A szabályos kilépési kód értéke 0. Ha a kilépési kód 1, az arra utal, hogy valamely összetevőt (SDL, videó, betűtípusok, stb.) nem sikerült elindítani. Ha a kilépési kód 2, akkor a parancssori opciókkal van gond.
When running unit tests (with -u), the exit status is different. An exit status of 0 indicates that the test passed, and 1 indicates that the test failed. An exit status of 3 indicates that the test passed, but produced an invalid replay file. An exit status of 4 indicates that the test passed, but the replay produced errors. These latter two are only returned if --noreplaycheck is not passed.

Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>.
Szerkesztették: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> és Soliton <soliton.de@gmail.com>. Magyarra fordították: Gilluin <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba, Kádár-Németh Krisztián <krisztian.kad@gmail.com> és Udvari Gábor <gabor.udvari@gmail.com>.
Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> írta.
Látogasd meg a hivatalos honlapot: https://www.wesnoth.org/ illetve a magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

Copyright © 2003-2021 David White <davidnwhite@verizon.net>
Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

wesnothd(6)

2021 wesnoth