WEECHAT-HEADLESS(1) WeeChat упутство WEECHAT-HEADLESS(1)

ИМЕ

weechat-headless - прошириви чет клијен (верзија без интерфејса)

СИПОПСИС

weechat-headless [-a|--no-connect] [--daemon] [--stdout] [-d|--dir <путања>] [-t|--temp-dir] [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <додаци>] [-r|--run-command <команда>] [-s|--no-script] [--upgrade] [дибаг-опција...] [додатак:опција...]
weechat-headless [-c|--colors]
weechat-headless [-h|--help]
weechat-headless [-l|--license]
weechat-headless [-v|--version]

ОПИС

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) је бесплатни чет клијент, једноставан и брз, дизајниран за многе оперативне системе. Поседује могућност детаљног прилагођавања и проширивања скриптама.

Команда weechat-headless покреће програм WeeChat у режиму без интерфејса. Може да се користи за тестове или за даемонизовање програма WeeChat опцијом „--daemon”.

ОПЦИЈЕ

-a, --no-connect

Искључује ауто повезивање са серверима током покретања програма WeeChat.

-c, --colors

Приказује подразумеване боје у терминалу.

--daemon

Покреће програм WeeChat у позадини, као даемон (функционише само уз команду weechat-headless).

--stdout

Уместо да лог поруке уписује у фајл, приказује их на стандардни излаз (функционише само уз команду weechat-headless, није компатибилно са опцијом „--daemon”).

-d, --dir <путања>

Форсира један директоријум за све фајлове програма WeeChat (ако се не постоји, директоријум се креира). Може да се наведе четири директоријума, раздвојених тачка зарезима (у следећем редоследу: конфигурациони фајлови, подаци, кеш, фајлови време извршавања). Ако се ова опција не наведе, користиће се променљива окружења WEECHAT_HOME (ако није празна).

-t, --temp-dir

Креира привремене почетни WeeChat директоријум и брише га када се напушта програм (није компатибилно са опцијом „-d”). + програм WeeChat аутоматски изграђује име употребом следећег шаблона: „weechat_temp_XXXXXX” (где је „XXXXXX” произвољно). Креира се у првом доступном директоријуму из следеће листе: променљива окружења „TMPDIR”, „/tmp” (може бити и неки други, зависно од оперативног система), променљива окружења „HOME”, текући директоријум. + Привремени почетни директоријум има дозволе 700 (само власник може да га чита, уписује у њега и извршава га).

-h, --help

Приказује помоћ.

-l, --license

Приказује лиценцу програма WeeChat.

-p, --no-plugin

Искључује ауто учитавање додатака.

-P, --plugins <додаци>

Током покретања програма учитавају се само наведени додаци (погледајте /help weechat.plugin.autoload). Ако се ова опција наведе, опција weechat.plugin.autoload се не користи.

-r, --run-command <команда>

Покреће команд(у/е) након покретања програма; више команди може да се раздвоји тачка запетама, а ова опција може да се наведе и више пута.

-s, --no-script

Искључује ауто учитавање скрипти.

--upgrade

Ажурира програм WeeChat користећи фајлове сесије генерисане командом /upgrade -quit.

-v, --version

Приказује верзију програма WeeChat.

додатак:опција

Опције за додатак.

ДИБАГ ОПЦИЈЕ

УПОЗОРЕЊЕ: ове опције служе за потребе дибагинга, НЕ КОРИСТИТЕ У ПРОДУКЦИЈИ!

--no-dlclose

Након уклањања додатака из меморије, функција dlclose се не позива. Ово је корисно код алата као што је Valgrind за приказ стека додатака који се уклоне из меморије.

--no-gnutls

Не позивају се init и deinit функције библиотеке GnuTLS. Ово је корисно код алата као што је Valgrind и електричне ограде, за спречавање GnuTLS меморијских грешака.

--no-gcrypt

Не позивају се init и deinit функције библиотеке Gcrypt. Ово је корисно код алата као што је Valgrind, за спречавање Gcrypt меморијских грешака.

ОПЦИЈЕ ДОДАТАКА

За комплетну документацију у вези опција додатака, молимо вас да погледате документацију за додатке у WeeChat корисничком упутству https://weechat.org/doc.

irc додатком се овако повезујете са привременим сервером датим URL адресом:

irc[6][s]://[[надимак][:лозинка]@]сервер[:порт][/#канал1[,#канал2...]]

Ако желите да се придружите WeeChat IRC каналу за подршку под надимком „mynick”:

irc://mynick@irc.libera.chat/#weechat

IPv6 адреса може да се стави у знаке навода како ви се након адресе навео порт, на пример:

irc://mynick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

ФАЈЛОВИ

$HOME/.config/weechat/weechat.conf

главни конфигурациони фајл програма WeeChat

$HOME/.config/weechat/plugins.conf

фајл конфигурације додатака

$HOME/.config/weechat/sec.conf

конфигурациони фајл са обезбеђеним подацима

$HOME/.config/weechat/alias.conf

конфигурациони фајл за alias додатак

$HOME/.config/weechat/buflist.conf

конфигурациони фајл за buflist додатак

$HOME/.config/weechat/charset.conf

конфигурациони фајл за charset додатак

$HOME/.config/weechat/exec.conf

конфигурациони фајл за exec додатак

$HOME/.config/weechat/fifo.conf

конфигурациони фајл за fifo додатак

$HOME/.config/weechat/fset.conf

конфигурациони фајл за fset додатак

$HOME/.config/weechat/guile.conf

конфигурациони фајл за guile додатак

$HOME/.config/weechat/irc.conf

конфигурациони фајл за irc додатак

$HOME/.config/weechat/javascript.conf

конфигурациони фајл за javascript додатак

$HOME/.config/weechat/logger.conf

конфигурациони фајл за logger додатак

$HOME/.config/weechat/lua.conf

конфигурациони фајл за lua додатак

$HOME/.config/weechat/perl.conf

конфигурациони фајл за perl додатак

$HOME/.config/weechat/php.conf

конфигурациони фајл за php додатак

$HOME/.config/weechat/python.conf

конфигурациони фајл за python додатак

$HOME/.config/weechat/relay.conf

конфигурациони фајл за relay додатак

$HOME/.config/weechat/ruby.conf

конфигурациони фајл за ruby додатак

$HOME/.config/weechat/script.conf

конфигурациони фајл за script додатак

$HOME/.config/weechat/spell.conf

конфигурациони фајл за spell додатак

$HOME/.config/weechat/tcl.conf

конфигурациони фајл за tcl додатак

$HOME/.config/weechat/trigger.conf

конфигурациони фајл за trigger додатак

$HOME/.config/weechat/typing.conf

конфигурациони фајл за typing додатак

$HOME/.config/weechat/xfer.conf

конфигурациони фајл за xfer додатак

$HOME/.config/weechat/weechat.log

WeeChat лог фајл

ПОГЛЕДАЈТЕ И

weechat(1)

АУТОРИ

Ову man страницу је написао Sébastien Helleu.

АУТОРСКА ПРАВА

Програм WeeChat је написао Себастијен Елеу и људи који су дали свој допринос (комплетна листа се налази у фајлу AUTHORS.adoc).

Ауторска права © 2003-2022 Sébastien Helleu

WeeChat је слободни софтвер; можете га редистрибуирати и/или изменити под условима ГНУ Опште Јавне Лиценце коју је објавила Free Software Foundation; или верзије 3 Лиценце, или (по вашој жељи) било којој каснијој верзији.

За више информација, молимо вас да прочитате фајл COPYING.

Веб: https://weechat.org/

ПОДРШКА / ПРИЈАВА БАГОВА

За помоћ или пријаву бага: https://weechat.org/about/support

Sébastien Helleu

WeeChat 3.5