WEECHAT-HEADLESS(1) WeeChat Manual WEECHAT-HEADLESS(1)

weechat-headless - the extensible chat client (headless version)

weechat-headless [-a|--no-connect] [--daemon] [--stdout] [-d|--dir <path>] [-t|--temp-dir] [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <plugins>] [-r|--run-command <command>] [-s|--no-script] [--upgrade] [debug-option...] [plugin:option...]
weechat-headless [-c|--colors]
weechat-headless [-h|--help]
weechat-headless [-l|--license]
weechat-headless [-v|--version]

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) je svobodný chatovací klient. Je lehký, plně konfigurovatelný a lehce rozšiřitelný pomocí pluginů a scriptů v obvyklých sciptovacích jazycích.

The command weechat-headless runs WeeChat in a headless mode (no interface). It can be used for tests or to daemonize WeeChat with the option "--daemon".

-a, --no-connect

Zakaž automatické pripojení k serverům když WeeChat startuje.

-c, --colors

Zobraz defaultní barvy v terminálu.

--daemon

Run WeeChat in background, as a daemon (works only with the command weechat-headless).

--stdout

Display log messages on standard output instead of writing them in log file (works only with the command weechat-headless, not compatible with option "--daemon").

-d, --dir <path>

Force a single directory for all WeeChat files (directory is created if not found). Four directories can be given, separated by colons (in this order: config, data, cache, runtime). Pokud tato volba není zadána, použije se promněná prostředí WEECHAT_HOME (pokud není prázdná)

-t, --temp-dir

Create a temporary WeeChat home directory and delete it on exit (incompatible with option "-d").
The name of the directory is automatically built by WeeChat, with this template: "weechat_temp_XXXXXX" (where "XXXXXX" is random). It it created in the first available directory in this list: environment variable "TMPDIR", "/tmp" (may be different according to the operating system), environment variable "HOME", current directory.
The temporary home directory has permissions 0700 (only owner can read, write and execute).

-h, --help

Zobrazí nápovědu.

-l, --license

Zobrazí licenci WeeChatu.

-p, --no-plugin

Vypne automatické nahrání pluginů.

-P, --plugins <plugins>

Load only these plugins at startup (see /help weechat.plugin.autoload). If this option is given, the option weechat.plugin.autoload is not used.

-r, --run-command <command>

Run command(s) after startup; many commands can be separated by semicolons, this option can be given multiple times.

-s, --no-script

Vypni automatické nahrání scriptů.

--upgrade

Aktualizuj WeeChat použitím souborů relací generovaných příkazem /upgrade -quit.

-v, --version

Zobraz verzi WeeChatu.

plugin:option

Nastavení pluginů.

WARNING: these options are for debug purposes only, DO NOT USE IN PRODUCTION!

--no-dlclose

Do not call the function dlclose after plugins are unloaded. This is useful with tools like Valgrind to display stack for unloaded plugins.

--no-gnutls

Do not call the init and deinit functions of GnuTLS library. This is useful with tools like Valgrind and electric-fence, to prevent GnuTLS memory errors.

--no-gcrypt

Do not call the init and deinit functions of Gcrypt library. This is useful with tools like Valgrind, to prevent Gcrypt memory errors.

Pro kompletní dokumentaci nastavení pluginů a jejich volby podívejte se na WeeChat user’s guide https://weechat.org/doc.

S irc pluginem se můžete doččasně připojit na server s URL jako:

irc[6][s]://[[nickname][:password]@]server[:port][/#channel1[,#channel2...]]

K připojení na IRC kanál Weechatu pro podporu s přezdívkou "mynick":

irc://mynick@irc.libera.chat/#weechat

IPv6 adresa může být uzavřena do hranatých závorek k přidání portu, například:

irc://mynick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

$HOME/.config/weechat/weechat.conf

hlavní konfigurační soubor WeeChatu

$HOME/.config/weechat/plugins.conf

soubor konfigurace pluginů

$HOME/.config/weechat/sec.conf

konfigurační soubor s chráněnými daty

$HOME/.config/weechat/alias.conf

configurační soubor pro alias plugin

$HOME/.config/weechat/buflist.conf

konfigurační soubor pro buflist plugin

$HOME/.config/weechat/charset.conf

konfigurační soubor pro charset plugin

$HOME/.config/weechat/exec.conf

konfigurační soubor pro exec plugin

$HOME/.config/weechat/fifo.conf

konfigurační soubor pro fifo plugin

$HOME/.config/weechat/fset.conf

konfigurační soubor pro fset plugin

$HOME/.config/weechat/guile.conf

konfigurační soubor pro guile plugin

$HOME/.config/weechat/irc.conf

konfigurační soubor pro irc plugin

$HOME/.config/weechat/javascript.conf

konfigurační soubor pro javascript plugin

$HOME/.config/weechat/logger.conf

konfigurační soubor pro logger plugin

$HOME/.config/weechat/lua.conf

konfigurační soubor pro lua plugin

$HOME/.config/weechat/perl.conf

konfigurační soubor pro perl plugin

$HOME/.config/weechat/php.conf

konfigurační soubor pro php plugin

$HOME/.config/weechat/python.conf

konfigurační soubor pro python plugin

$HOME/.config/weechat/relay.conf

konfigurační soubor pro relay plugin

$HOME/.config/weechat/ruby.conf

konfigurační soubor pro ruby plugin

$HOME/.config/weechat/script.conf

konfigurační soubor pro script plugin

$HOME/.config/weechat/spell.conf

konfigurační soubor pro spell plugin

$HOME/.config/weechat/tcl.conf

konfigurační soubor pro tcl plugin

$HOME/.config/weechat/trigger.conf

konfigurační soubor pro trigger plugin

$HOME/.config/weechat/typing.conf

konfigurační soubor pro typing plugin

$HOME/.config/weechat/xfer.conf

konfigurační soubor pro xfer plugin

$HOME/.local/share/weechat/weechat.log

soubor záznamů WeeChatu

weechat(1)

Tato manuálová stránka byla napsána Sébastien Helleu. Tato manuálová stránka byla přeložena Ondřejem Súkupem.

WeeChat je napsán Sébastienem Helleu a přispěvovateli (kompletní seznam je v souboru AUTHORS.adoc).

Copyright © 2003-2022 Sébastien Helleu

WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Prosím přečtěte si soubor COPYING pro více informací.

Web: https://weechat.org/

Pro pomoc nebo hlášení chyb https://weechat.org/about/support

Sébastien Helleu

WeeChat 3.5