GENDIFF(1) GENDIFF(1)

gendiff - narzędzie pomagające przy generowaniu bezbłędnych plików diff

gendiff <katalog> <rozszerzenie-diff>

gendiff jest doś prostym skryptem pomagającym przy generowaniu pliku diff z pojedynczego katalogu. Jako jedyne argumenty przyjmuje nazwę katalogu i "rozszerzenie-diff". Rozszerzenie diff powinno by unikalną sekwencją znaków dodaną na końcu wszystkich oryginalnych, nie zmodyfikowanych plików. Wyjściem programu jest plik diff, który można nałoży przy użyciu programu patch, aby odtworzy zmiany.

Zwykle sekwencja czynności do stworzenia pliku diff to utworzenie dwóch identycznych katalogów, dokonanie zmian w jednym katalogu i użycie narzędzia diff do utworzenia listy różnic między nimi. Użycie gendiff eliminuje potrzebę dodatkowej kopii oryginalnego, nie zmodyfikowanego katalogu. Zamiast tego trzeba zachowa tylko pojedyncze pliki przed zmodyfikowaniem.

Przed edycją pliku skopiuj go, dołączając do nazwy wybrane rozszerzenie. Tzn. jeśli zamierzasz zmodyfikowa plik somefile.cpp i wybrałeś rozszerzenie "fix", skopiuj go do somefile.cpp.fix przed edycją. Następnie modyfikuj pierwszą kopię (somefile.cpp).

Po edycji wszystkich potrzebnych plików w ten sposób wejdź do katalogu jeden poziom wyżej niż jest obecny kod źródłowy i napisz:


$ gendiff tenkatalog .fix > mydiff-fix.patch

Powinieneś przekierowa wyjście do pliku (jak na przykładzie), chyba że chcesz zobaczy wynik na standardowym wyjściu.

diff(1), patch(1)

Marc Ewing <marc@redhat.com>
10 stycznia 2000