FACTOR(1) Användarkommandon FACTOR(1)

factor — faktorisera tal

factor [TAL]...
factor FLAGGA

Skriv ut primfaktorerna till alla angivna heltal TAL. Om inga argument angivits på kommandoraden, läses de från standard in.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Paul Rubin, Torbjorn Granlund och Niels Moller.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/factor
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) factor invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

november 2022 GNU coreutils 9.1