SETSID(1) Корисничке наредбе SETSID(1)

НАЗИВ

setsid - покрените програм у ново сесији

УВОД

setsid [опције] програм [аргументи]

ОПИС

setsid runs a program in a new session. The command calls fork(2) if already a process group leader. Otherwise, it executes a program in the current process. This default behavior is possible to override by the --fork option.

ОПЦИЈЕ

-c, --ctty

Поставља управљајући терминал на текући.

-f, --fork

Always create a new process.

-w, --wait

Wait for the execution of the program to end, and return the exit status of this program as the exit status of setsid.

-V, --version

Исписује податке о издању и излази.

-h, --help

Приказује текст помоћи и излази.

АУТОРИ

Rick Sladkey <jrs@world.std.com>

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

setsid(2)

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

For bug reports, use the issue tracker at https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНОСТ

The setsid command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

11. маја 2022 util-linux 2.38.1