MV(1) Корисничке наредбе MV(1)

НАЗИВ

mv - move (rename) files

УВОД

mv [ОПЦИЈА]... [-T] ИЗВОР ОДРЕД
mv [ОПЦИЈА]... ИЗВОР... ДИРЕКТОРИЈУМ
mv [ОПЦИЈА]... -t ДИРЕКТОРИЈУМ ИЗВОР...

ОПИС

Преименујте ИЗВОР у ОДРЕДИШТЕ, или преместите ИЗВОР(е) у ДИРЕКТОРИЈУМ.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

прави резерву сваке постојеће одредишне датотеке
као --backup али не прихвата аргументе
не поставља упит пре преписивања
поставља упит пре преписивања
не пише преко постојеће датотеке

Ако наведете више од једног -i, -f, -n, само крајње ће имати дејства.

уклања све пратеће косе црте из сваког аргумента ИЗВОРА
заобилази уобичајени суфикс резерве
премешта све аргументе ИЗВОРА у ДИРЕКТОРИЈУМ
сматра ОДРЕДИШТЕ обичном датотеком
премешта само када је датотека ИЗВОРА новија од датотеке одредишта или када недостаје датотека одредишта
објашњава шта је урађено
подешава СЕЛинукс безбедносни садржај сваког створеног директоријума на основну вредност
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Суфикс за резерве је „~“, осим ако је постављен помоћу --suffix или променљивом окружења „SIMPLE_BACKUP_SUFFIX“. Начин управљања издањем се може изабрати помоћу опције --backup или кроз променљиву окружења „VERSION_CONTROL“. Ево вредности:

не прави резерве (чак и ако је наведено --backup)
прави побројане резерве
побројане ако већ постоје побројане резерве, иначе обичне
увек прави обичне резерве

АУТОР

Написали су Мајк Паркер, Дејвид Мек Кензи и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

rename(2)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) mv invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Новембар 2022 ГНУ coreutils 9.1