ENV(1) Корисничке наредбе ENV(1)

НАЗИВ

env - run a program in a modified environment

УВОД

env [ОПЦИЈА]... [-] [НАЗИВ=ВРЕДНОСТ]... [НАРЕДБА [АРГ]...]

ОПИС

Подешава сваки НАЗИВ на ВРЕДНОСТ у окружењу и покреће НАРЕДБУ.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

почиње празним окружењем
-0, --null
завршава сваки излазни ред са НИШТА, не новим редом
уклања променљиву из окружења
мења радни директоријум у ДИР
обрађује и дели „S“ на одвојене аргументе; користи се за прослеђивање више аргумената на „shebang“ редове
испорука блока СИГ сигнала НАРЕДБИ
враћа руковање СИГ сигналом на подразумевано
set handling of SIG signal(s) to do nothing
исписује неподразумевано руковање сигналом на стандардну грешку
исписује опширне податке за сваки корак обраде
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Сами - подразумева -i. Ако нема НАРЕДБЕ, исписује резултирајуће окружење.

СИГ може бити назив сигнала као „PIPE“, или број сигнала као „13“. Без СИГ, сви познати сигнали су обухваћени. Више сигнала се може одвојити зарезом.

ОПЦИЈЕ

-S/--split-string usage in scripts

The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running a script named 1.pl containing the following first line:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Will execute perl -w -T 1.pl .

Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': Нема такве датотеке или директоријума

See the full documentation for more details.

--default-signal[=SIG] usage

This option allows setting a signal handler to its default action, which is not possible using the traditional shell trap command. The following example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this signal is being handled in the process invoking the command.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

НАПОМЕНЕ

POSIX's exec(3p) pages says:

"many existing applications wrongly assume that they start with certain signals set to the default action and/or unblocked.... Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs without explicit reason to do so, and especially not to block signals across execs of arbitrary (not closely cooperating) programs."

АУТОР

Написали Ричард Млинарик, Дејвид Мек Кензи и Асаф Гордон.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/env
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) env invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Новембар 2022 ГНУ coreutils 9.1