CP(1) Корисничке наредбе CP(1)

НАЗИВ

cp - copy files and directories

УВОД

cp [ОПЦИЈА]... [-T] ИЗВОР ОДРЕД
cp [ОПЦИЈА]... SOURCE... ДИРЕКТОРИЈУМ
cp [ОПЦИЈА]... -t ДИРЕКТОРИЈУМ ИЗВОР...

ОПИС

Умножите ИЗВОР у ОДРЕДИШТЕ, или више ИЗВОРА у ДИРЕКТОРИЈУМ.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исто као -dR --preserve=све
не умножава податке датотеке, само особине
прави резерву сваке постојеће одредишне датотеке
као --backup али не прихвата аргументе
умножава садржај посебних датотека када су дубинске
исто као --no-dereference --preserve=везе
ако постојећа датотека одредишта не може бити отворена, уклања је и покушава опет (ова опција се занемарује када се такође користи и опција -n)
пита пре преписивања (превазилази претходну -n опцију)
прати симболичке везе линије наредби у ИЗВОРУ
прави чврсту везу датотека уместо да умножава
увек прати симболичке везе у ИЗВОРУ
не преписује постојећу датотеку (заобилази претходну опцију -i)
никад не прати симболичке везе у ИЗВОРУ
исто као --preserve=,режим,власништво,временск_ознака
очувава наведене особине (основно: режим,власништво,временска_ознака), ако је могуће додатне особине: context, links, xattr, all
не очувава наведене особине
користи пуни назив изворне датотеке под ДИРЕКТОРИЈУМОМ
умножава директоријуме дубински
контролише умношцима клона/ЦоВ. Видите испод
уклања сваку постојећу одредишну датотеку пре него ли покуша да је отвори (супротност са --force)
управља стварањем расутих датотека. Видите испод
уклања све пратеће косе црте из сваког аргумента ИЗВОРА
прави симболичке везе уместо да умножава
заобилази уобичајени суфикс резерве
умножава све аргументе ИЗВОРА у ДИРЕКТОРИЈУМ
сматра ОДРЕДИШТЕ обичном датотеком
умножава само када је датотека ИЗВОРА новија од датотеке одредишта или када недостаје датотека одредишта
објашњава шта је урађено
остаје на овом систему датотека
подешава СЕЛинукс безбедносни садржај сваког створеног директоријума на основну вредност
као -Z, или ако је наведен СДРЖ тада подешава СЕЛинукс или СМАЦК безбедносни садржај на СДРЖ
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

По основи, расуте ИЗВОРНЕ датотеке се откривају чистом срећом а одговарајућа ОДРЕДИШНА датотека се начини расутом такође. То је понашање изабрано --sparse=auto. Наведите --sparse=always да направите расуту ОДРЕДИШНУ датотеку кад год ИЗВОРНА датотека садржи довољно дуг низ нултих бајтова. Користите --sparse=never да забраните стварање расутих датотека.

Када је наведено --reflink[=always], обавља лагано умножавање, где се блокови података умножавају само када се измене. Ако то није могуће умножавање не успева, или ако је наведено --reflink=auto, пребацује се на уобичајени умножак. Користите --reflink=never да осигурате обављање стандардног умножавања.

Суфикс за резерве је „~“, осим ако је постављен помоћу --suffix или променљивом окружења „SIMPLE_BACKUP_SUFFIX“. Начин управљања издањем се може изабрати помоћу опције --backup или кроз променљиву окружења „VERSION_CONTROL“. Ево вредности:

не прави резерве (чак и ако је наведено --backup)
прави побројане резерве
побројане ако већ постоје побројане резерве, иначе обичне
увек прави обичне резерве

Као посебан случај, „cp“ прави резерву ИЗВОРА када су дате опције присиле и резерве а ИЗВОР и ОДРЕДИШТЕ су исти назив за постојећу, обичну датотеку.

АУТОР

Написали су Торбјорн Гранлунд, Дејвид Мек Кензи, и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) cp invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Новембар 2022 ГНУ coreutils 9.1