ID(1) Polecenia użytkownika ID(1)

id - wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

id [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]...

Wyświetla informacje o użytkowniku i grupie dla każdego podanego UŻYTKOWNIKA lub (jeśli go nie podano) dla bieżącego użytkownika.
-a
ignorowane, istnieje w celu zachowania zgodności z innymi wersjami
-Z, --context
wyświetla jedynie kontekst bezpieczeństwa procesu
-g, --group
wyświetla jedynie efektywny identyfikator grupy
-G, --groups
wyświetla wszystkie identyfikatory grup
-n, --name
wyświetla nazwę zamiast numeru, do opcji -ugG
-r, --real
wyświetla rzeczywisty identyfikator zamiast efektywnego, do opcji -ugG
-u, --user
wyświetla jedynie efektywny identyfikator użytkownika
-z, --zero
oddziela wpisy za pomocą znaku NUL, a nie spacji;
niedozwolone w zwykłym formacie
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Bez żadnych OPCJI - wyświetla zestaw przydatnych informacji, które udało się pozyskać.

Napisane przez Arnolda Robbinsa i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/id
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) id invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32