FILEFRAG(8) System Manager's Manual FILEFRAG(8)

filefrag - informuje o fragmentacji pliku

filefrag [ -b rozmiar-bloku ] [ -BeksvxX ] [ pliki... ]

Program filefrag informuje o poziomie fragmentacji danego pliku. Bierze poprawkę na bloki pośrednie w systemach plików ext2 i ext3, lecz można go stosować w każdym systemie plików.

Program filefrag najpierw stara się pozyskać informację o ekstencie za pomocą ioctl FIEMAP, które jest znacznie wydajniejsze i szybsze. Jeśli FIEMAP jest niedostępne, korzysta z FIBMAP.

-B
Wymusza użycie starszego ioctl FIBMAP zamiast ioctl FIEMAP w celach testowych.
-b rozmiar-bloku
Use blocksize in bytes, or with [KMG] suffix, up to 1GB for output instead of the filesystem blocksize. For compatibility with earlier versions of filefrag, if blocksize is unspecified it defaults to 1024 bytes.
-e
Wypisuje wynik w formacie ekstentów, nawet w przypadku plików przydzielonych do bloków.
-E
Display the contents of ext4's extent status cache. This feature is not supported on all kernels, and is only supported on ext4 file systems.
-P
Pre-load the ext4's extent status cache for the file. This feature is not supported on all kernels, and is only supported on ext4 file systems. -k Use 1024-byte blocksize for output (identical to '-b 1024').
-s
Wykonuje synchronizację pliku przed żądaniem mapowania.
-v
Wypisuje więcej informacji przy sprawdzaniu fragmentacji pliku.
-x
Wyświetla mapowanie atrybutów rozszerzonych.
-X
Wyświetla numer bloków ekstentów w formacie szesnastkowym.

filefrag zostało napisane przez Theodore'a Ts'o <tytso@mit.edu>.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2021 E2fsprogs wersja 1.46.2