CSPLIT(1) Polecenia użytkownika CSPLIT(1)

csplit - dzieli plik na części według wierszy kontekstu

csplit [OPCJA]... PLIK WZORZEC...

Wypisuje części PLIKU rozdzielone WZORCEM/WZORCAMI do plików "xx00", "xx01", ..., i wyświetla liczbę bajtów każdej części na standardowe wyjście.

Czyta standardowe wejście, jeśli PLIKIEM jest -.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --suffix-format=FORMAT
używa FORMATU sprintf zamiast %02d
-f, --prefix=PRZEDROSTEK
używa PRZEDROSTKA zamiast "xx"
-k, --keep-files
nie usuwa plików wyjściowych w przypadku wystąpienia błędów
--suppress-matched
pomija wiersze pasujące do WZORCA
-n, --digits=CYFRY
używa podanej liczby cyfr zamiast 2
-s, --quiet, --silent
nie wyświetla rozmiaru plików wyjściowych
-z, --elide-empty-files
usuwa puste pliki wyjściowe
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

LICZBA
kopiuje do podanego numeru wiersza (z jego wyłączeniem)
/WYR-REG/[OFFSET]
kopiuje do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
%WYR-REG%[OFFSET]
pomija do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
{LICZBA}
powtarza poprzedni wzorzec określoną liczbę razy
{*}
powtarza poprzedni wzorzec tyle razy, ile to możliwe

OFFSET jest określony przez obowiązkowy + lub -, po którym następuje liczba naturalna.

Napisane przez Stuarta Kempa i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) csplit invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32