CACOS(3) Podręcznik programisty Linuksa CACOS(3)

cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

#include <complex.h>
double complex cacos(double complex z);
float complex cacosf(float complex z);
long double complex cacosl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

Funkcje te obliczają arcus cosinus liczby zespolonej z. Jeżeli y = cacos(z), to z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

Wzór:

cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
cacos(), cacosf(), cacosl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

/* Proszę linkować z -lm */
#include <complex.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  double complex z, c, f;
  double complex i = I;
  if (argc != 3) {
    fprintf(stderr, "Użycie: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
  c = cacos(z);
  printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
  f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));
  printf("formuła = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ccos(3), clog(3), complex(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.