BASE64(1) Polecenia użytkownika BASE64(1)

base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

base64 [OPCJE]... [PLIK]

Base64 koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-d, --decode
dekoduje dane
-i, --ignore-garbage
podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu
-w, --wrap=KOLUMNY
zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby wyłączyć zawijanie wierszy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Kodowane dane są opisane w alfabecie base64 w dokumencie RFC 4648. Podczas dekodowania wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu base64 także znaki nowego wiersza. Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne bajty spoza alfabetu.

Napisane przez Simona Josefssona.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/base64
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) base64 invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32