WHO(1) Opdrachten voor gebruikers WHO(1)

who - laat zien wie is aangemeld

who [OPTIE]... [ BESTAND | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

Toont informatie over gebruikers die momenteel zijn aangemeld.

hetzelfde als -b -d --login -p -r -t -T -u
tijdstip van de laatste systeemstart tonen
dode processen tonen
een regel met kolomkoppen tonen
de inlogprocessen tonen
proberen de echte hostnamen te vinden via DNS
alleen hostnaam en gebruiker verbonden met standaard invoer
de actieve processen gestart door 'init' tonen
de namen van en het totaal aantal ingelogde gebruikers
het huidige run-level tonen
alleen naam, terminal, en inlogtijd tonen (standaard)
de laatste wijziging van de systeemklok tonen
berichtenstatus van gebruiker toevoegen als '+', '-' of' ?'
de ingelogde gebruikers tonen
hetzelfde als -T
hetzelfde als -T
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Als geen BESTAND gegeven is, wordt /var/run/utmp gebruikt. Gewoonlijk wordt /var/log/wtmp als BESTAND meegegeven. Als ARGUMENT1 ARGUMENT2 gegeven zijn, dan wordt -m begrepen; de combinaties 'am i' or 'mom likes' zijn gebruikelijk.

Geschreven door Joseph Arceneaux, David MacKenzie en Michael Stone.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/who
of lokaal via: info '(coreutils) who invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1