USTAT(2) Linux Programmeurs Handleiding USTAT(2)

ustat - geef bestand systeem statistieken

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>  /* libc[45] */
#include <ustat.h>   /* glibc2 */
int ustat(dev_t appar, struct ustat *ubuf);

ustat() geeft informatie over een gemount bestand systeem. appar is een apparaat nummer, een apparaat identificerend dat het gemounte bestandsysteem bevat. ubuf is een pointer naar een ustat structuur die de volgende leden bevat:


daddr_t f_tfree;   /* Totale vrije blokken */
ino_t  f_tinode;   /* Aantal vrije inodes */
char  f_fname[6];  /* Bestandsyst naam */
char  f_fpack[6];  /* Bestandsyst "pack" naam */

De laatste twee velden, f_fname en f_fpack zijn niet verwezijnlijkt en zullen altijd gevuld worden met null karakters ('\0').

On success, zero is returned and the ustat structure pointed to by ubuf will be filled in. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

ubuf wijst buiten uw toegankelijke adres ruimte.
appar wijst niet naar een apparaat dat een mount bestandsysteem bevat.
Het gekoppelde bestandssysteem aangehaald door appar ondersteund de handeling niet, of een versie van Linux voor 1.3.16.

Vanaf versie 2.28 voorziet glibc niet langer in een omwikkel functie voor deze systeem aanroep.

SVr4.

ustat() wordt ontraden en is alleen voorzien vanwege overdraagbaarheid. Alle nieuwe programma's moeten in plaats daarvan statfs(2) gebruiken.

De HP-UX versie van ustat structuur heeft een additioneel veld, f_blksize, dat elders onbekend is. HP-UX waarschuwt: Voor enkele bestandssystemen, verandert het aantal vrije inodes not. Zulke bestandssystemen geven -1 terug in het veld f_tinode. Voor enkele bestandssystemen worden inodes dynamisch toegekend. Zulke bestandssystemen geven het huidige aantal vrije inodes terug.

stat(2), statfs(2)

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux