TRUNCATE(1) Opdrachten voor gebruikers TRUNCATE(1)

truncate - krimp of vergroot de grootte van een bestand naar de opgegeven waarde

truncate OPTIE... BESTAND...

Vergroot of verkleint elk gegeven BESTAND tot de gespecificeerde GROOTTE.

Een BESTAND dat nog niet bestaat wordt aangemaakt.

Als een BESTAND groter is dan de gespecificeerde grootte, dan gaan de gegevens die teveel zijn verloren. Als een BESTAND kleiner is, dan wordt het vergroot en het "toegevoegde" deel wordt gevuld met nul-bytes.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

geen bestanden aanmaken
GROOTTE zien als aantal IO-blokken in plaats van bytes
de grootte van dit BESTAND gebruiken
stel of pas de bestandsgrootte in op GROOTTE bytes
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

GROOTTE mag ook een voorvoegsel hebben, met de volgende betekenissen: '+' vergroten met, '-' verkleinen met, '<' maximaal, '>' minimaal, '/' naar beneden afronden op een veelvoud van, '%' naar boven afronden op een veelvoud van.

Geschreven door Padraig Brady.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
of lokaal via: info '(coreutils) truncate invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1