NICE(2) System Calls Manual NICE(2)

nice - verander proces prioriteit

Standard C library (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int nice(int verh);
Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

nice():

_XOPEN_SOURCE

|| /* Vanaf glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

nice() voegt verh toe aan de prioriteit van de aanroepende thread. (Een hogere waarde betekent een lagere prioriteit.)

Het bereik van de verh is +19 (lage prioriteit) tot -20 (hoge prioriteit). Pogingen om de waarde buiten dit bereik te zetten worden afgekapt tot het bereik.

Traditioneel kon alleen een geprivilegieerd proces de prioriteit waarde verlagen (m.a.w. een hogere prioriteit instellen). Echter vanaf Linux 2.6.12 kan een niet-geprivilegieerd proces de prioriteit van een doel proces verlagen als dat een bruikbare RLIMIT_NICE zachte limiet heeft; zie getrlimit(2) voor details.

Bij succes wordt de nieuwe prioriteit teruggegeven (zie NOTITIES hieronder). Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Een succesvolle aanroep kan legitiem -1 teruggeven. Om een fout te detecteren, zet errno op 0 voor de aanroep, en controleer of die niet-nul is nadat nice() -1 teruggeeft.

Het aanroepende proces probeerde zijn prioriteit te verhogen door een negatieve inc te geven maar heeft niet voldoende rechten. Onder Linux is de CAP_SYS_NICE capaciteit vereist. (Maar zie de discussie over de RLIMIT_NICE hulpbron limiet n setrlimit(2).)

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. Echter, de ruwe systeem aanroep en (g)libc (voor glibc 2.2.4) uitvoer prioriteit is niet-standaard, zie hieronder.

Voor verdere details over de prioriteit waarde, zie sched(7).

Opmerkinge: de toevoeging van het "autogroup" kenmerk in Linux 2.6.38 betekent dat de prioriteit waarde niet langer zijn traditioneel effect in veel omstandigheden heeft. Voor details, zie sched(7).

POSIX.1 specificeert dat nice() een nieuwe prioriteit moet terug geven. Echter geeft de ruwe Linux systeem aanroep een 0 terug bij succes. Net zo geeft de nice() omwikkel functie voorzien in glibc 2.2.3 en eerder een 0 terug bij succes.

Vanaf glibc 2.2.4 voorziet de nice() omwikkel functie in glibc een conformiteit met POSIX.1 door het aanroepen van getpriority(2) om de nieuwe prioriteit te verkrijgen, die vervolgens wordt terug gegeven aan de aanroeper.

nice(1), renice(1), fork(2), getpriority(2), getrlimit(2), setpriority(2), capabilities(7), sched(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

9 oktober 2022 Linux man-pages 6.01