INTRO(3) Library Functions Manual INTRO(3)

intro - introductie van bibliotheek functies

Sectie 3 van de handleiding beschrijft bibliotheek functies, behalve de bibliotheek functies (systeem aanroep wrappers) beschreven in sectie 2, die systeem aanroepen implementeert.

Veel van de hier beschreven functies in deze sectie zijn onderdeel van de Standaard C Bibliotheek (libc). Sommige functies zijn onderdeel van andere bibliotheken (b.v. de math bibliotheek, libm, of van de Realtime bibliotheek, librt in welk geval de man-pagina zal vermelden welke optie nodig is om de linker de vereiste bibliotheek te laten linken (b.v. -lm respectievelijk -lrt, voor de voorgenoemde bibliotheken.

In een aantal gevallen moet de programmeur bepaalde feature test macro definiëren om zodoende de declaratie van de functie te verkrijgen waarvan het header bestand gevonden wordt in de man-pagina SYNOPSIS sectie. (indien nodig moet de feature test macro ´gedefinieerd worden vóór het invoegen van elk header bestand.) In deze gevallen wordt de benodigde macro beschreven in de man-pagina. Voor verdere informatie over de feature test macro, zie feature_test_macros(7)

Bepaalde termen en afkortingen worden gebruikt om UNIX varianten en standaarden aan te duiden waaraan de aanroepen in deze sectie voldoen. Zie standards(7).

Zie de kop van de man-pagina bron voor de namen van auteur(s) en auteursrechten. Merk op dat deze verschillend kunnen zijn voor verschillende pagina's!

intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7), feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7), pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

9 oktober 2022 Linux man-pages 6.01